Smart och hållbar energidelning i fokus

10 juni 2024

Förstudien Kommunala energigemenskaper pågår under 2024 med syftet att underlätta hållbara energilösningar och undersöka hur man utnyttjar fördelarna med energidelning i en värld där alla kan vara producenter.

I dagens samhälle är många fler än tidigare microproducenter av el och energi, det är bara att titta på de många hustak i stan och på landsbygden med solceller på taket. Hur man enklast och mest effektivt delar energi mellan byggnader och hur kommunen kan möjliggöra detta är kärnan i förstudien.

Agera på energimarknaden

Vad är då en energigemenskap? Svaret är inte entydigt utan kan innebära flera saker. En energigemenskap kan producera och handla med el, bygga, äga eller drifta elnät och dela el. I grunden handlar det om att juridiska personer ska kunna agera på energimarknaden på samma villkor som nätoperatörer, energileverantörer och energiproducenter.

Sustainable Innovation är en icke vinstdrivande forskningsaktör som leder förstudien med finansiering av Energimyndigheten. Förutom Eskilstuna kommun ingår representanter från Energy Evolution Centre (EEC), Kfast och Mälardalens universitet (MDU).

Öka kunskaper

I projektet tittar man på omvärldsanalyser, där MDU och Kfast granskar befintlig forskning och projekt om energigemenskaper runt om i världen. EEC hjälper bostadsrätter navigera i det nya energilandskapet och håller workshops för att öka kunskaper och hjälpa till i utförande.

I Skogstorp tar ett nytt vård- och omsorgsboende form och här undersöker kommunledningskontorets fastighetsenhet och Kfast metoderna för att arbeta in energidelning tillsammans med Kfasts nya bostäder i området.

Du kan läsa mer om förstudieprojektet på Sustainable Innovations webbplats: Kommunens roll i energigemenskaper - Sustainable Innovation

Anders Levay

Projektledare energieffektivisering

Uppdaterad: 10 juni 2024