Detta händer efter valet

9 juni 2024

Det kan ta cirka en vecka innan valresultatet är fastställt.

När vallokalerna stänger börjar röstmottagarna den preliminära rösträkningen i vallokalerna. Under onsdagen efter valdagen preliminärräknas sent inkomna förtidsröster och brevröster som inkommit till valkansliet.
Länsstyrelsernas slutliga rösträkning börjar dagen efter valdagen.

De första preliminära siffrorna från rösträkningen i det svenska valet till Europaparlamentet kommer att publiceras tidigast klockan 23 på valkvällen. Preliminärt valresultat – val till Europaparlamentet

När den slutliga räkningen av alla röster och personröster är klar beräknar och fastställer Valmyndigheten mandatfördelningen mellan partierna i Europaparlamentet för Sveriges del och utser ledamöter och ersättare. Valmyndighetens nämnd fastställer valresultatet och beslutet publiceras på val.se.

Hur platserna fördelas i EU-parlamentet

Vid val till Europaparlamentet fördelar Valmyndigheten mandaten och utser ledamöter och ersättare. Antalet platser i Europaparlamentet fördelas proportionellt baserat på varje lands befolkningsstorlek. Sverige har 21 mandat i Europaparlamentet.

I det svenska Europaparlamentsvalet är hela Sverige en enda valkrets. Mandaten fördelas så proportionellt som möjligt mellan de deltagande partierna utifrån hur många röster de fått i valet. Det är bara partier som fått minst 4 % av rösterna som får vara med i mandatfördelningen. Här kan du läsa mer om fördelningen av mandat.​

Uppdaterad: 9 juni 2024