Skötsel av gräsytor förändras

14 maj 2024

Från och med 2024 förstärks kommunens hållbarhetstänk ytterligare då en femtedel av våra kortklippta gräsytor inte längre kommer att klippas kort.

Vi gör det för att:

 • Ge pollinerare, alltså bin, humlor, fjärilar och andra insekter som är livsviktiga för oss, en bra livsmiljö då växter får en chans att blomma på fler ställen.
 • Minska utsläpp av fossila bränslen. Det är onödigt att gräsklippare bidrar till temperaturförhöjning av jordens klimat genom att åka runt och klippa gräs om och om igen många gånger varje säsong.
 • Öka den biologiska mångfalden. Kortklippta gräsytor förhindrar att gräsmarksvegetation och ängsmarksvegetation bildas och dödar många insekter som behöver föda och skydd.

Vi människor får dessutom en tystare omgivning när vi slipper gräsklipparnas ljud och vi får en rikare närmiljö att se på med fler blommande växter. Vi gör också test med att klippa gångar i det högvuxna gräset på vissa ställen för att locka till mer lek och rörelse.

Slaghacksytor och ängsytor får växa sig höga och slås max en gång per år.

Du kan i kartan se vilka gräsytor som omfattas.

Har du funderingar kring skötseln?

Vi har samlat frågor och synpunkter som du kanske undrar över.

 • Svar:

  Skillnaden är att på ängsytorna samlas det slagna gräset upp för att jorden ska magras ut och en rikare ängsflora gynnas. De platserna är utvalda för att en ängsinventering visat att de har bra förutsättningar att ställas om till äng via skötsel.

 • Svar:

  Alla tycker olika. Men för att pollinerande insekter ska få miljöer att leva i så måste vi göra annorlunda. På många ställen klipper vi en kant så att det höga gräset inte lägger sig på trottoaren. Det tror vi kommer att skapa en skönare inramning och göra att det inte ser oskött ut.

 • Svar:

  Olika marker har olika förutsättningar och flora, tittar du noga så finns det alltid något som blommar. Även blommade gräs är bra för den biologiska mångfalden

 • Svar:

  Planen är att alla ytor ska slås en gång per år. Det kommer att utföras löpande under juni till oktober. Blir det en lång torrperiod skulle arbetet kunna behöva att pausas/utebli på grund av brandrisk. Vid mycket regn skulle arbetet kunna behöva att pausas/utebli på grund av körskador i marken/fastkörning.

 • Svar:

  Vi testar nytt. För miljön, för pollinerare och för människor. Nu har vi haft gräset kortklippt många år, så nu är det dags att testa något nytt. Varje område har klippta ytor på väl valda ställen så att det fortfarande går att ha picknick, sola och spela kubb.

 • Svar:

  I centrum finns färre grönytor sett till befolkningsmängd. Det är också fler som nyttjar grönytorna i centrum än i de flesta bostadsområden.

 • Svar:

  Det är okej att klippa gräset på kommunens mark en meter utanför sin egen tomtgräns för att enklare kunna underhålla sitt staket eller häck och så vidare. Det är inte okej att klippa/kapa något annat än gräs.

 • Svar:

  Det är markägarens ansvar att inte ha några hinder över 80 centimeter som skymmer sikten i korsningar. Vi ser till att gräset inte överskrider den höjden.

 • Svar:

  I varje område kommer det fortfarande att finnas klippta ytor exempelvis vid lekplatser.

 • Svar:

  Jo, därför har vi sparat klippta ytor i alla områden. Speciellt runt lekplatser. På några ställen testar vi även att klippa slingrande gångar som kan uppmuntra till mer lek och rörelse.

 • Svar:

  Det är varje persons ansvar att ta upp efter sin hund oavsett var den gör sina behov.

 • Svar:

  Sniglar trivs i skuggiga och fuktiga lägen och det kan högt gräs vara. Ormar är skygga men trivs i de flesta naturtyper. Sork trivs i högt gräs.

 • Svar:

  Det är en vanlig missuppfattning att tro att fästningarna ökar om gräset är långt. Gräsklippning har ingen inverkan på fästingförekomst. Det är främst förekomst av rådjur och hjort som styr om det finns mycket fästingar eller ej då klövdjur bär på många fästingar.

Uppdaterad: 28 maj 2024