Vi satsar digitalt för medarbetare och brukare

10 maj 2024

Vår digitala förflyttning har börjat. Det är en satsning som sträcker sig från medarbetare till brukare, patienter och invånare med ett tydligt mål: att erbjuda effektiva digitala lösningar som grundar sig på individuella behov och önskemål.

Satsningen sker utifrån den demografiska utmaningen – att andelen äldre med vårdbehov ökar samtidigt som andelen personer som kan arbeta minskar. För att möta behoven och utmaningen måste vi tänka nytt. Det gör vi genom att integrera välfärdsteknik i vår service för att alla ska få leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Möta framtidens utmaningar

Med hjälp av en extern partner, Pulsen AB, ska vi hitta digitala välfärdsleveranser som förebygger och/eller fördröjer att behov av vård och omsorg uppstår. I åtta år kommer vi att arbeta tillsammans för att skapa värde för vår organisation och dem vi är till för. Johan Lindström, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, beskriver arbetet så här:

– Det är en spännande resa som vi har startat med att förändra vårt arbetssätt för att möta framtidens vårdutmaningar. Digitaliseringen är en del i vår verksamhetsutveckling och ska hjälpa oss att nå Målbild 2035. Genom att prova nya arbetssätt för innovation och utveckling kan vi arbeta mer effektivt så våra medarbetare får möjlighet att lägga tid på det som skapar mest nytta. Det handlar alltså inte om att vi ska bli färre medarbetare, säger Johan Lindström.

Lägger grunden

Under 2024 pågår förprojektering och grunden för arbetet läggs. Från och med 2025 kommer arbetet med identifierade projekt att påbörjas.

Har du frågor kring hur vi arbetar med helhetsleverans för välfärdsteknik? Kontakta gärna utvecklingschef Patrik Nilsson om du vill veta mer eller har frågor.

Patrik Nilsson

Utvecklingschef

Telefon:

Uppdaterad: 14 maj 2024