Bygge av nytt vård- och omsorgsboende påbörjat

11 april 2024

Den 10 april togs det första symboliska spadtaget för bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende i Skogstorp.

Spadtaget togs gemensamt av vård- och omsorgsnämndens ordförande Majo Brostedt (S) och vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningschef Johan Lindström tillsammans med bygg- och fastighetsutvecklingschef från Kfast (som projektleder byggnationen) och vd från entreprenören, SjötorpsHus.

– För att våra äldres behov av vård och trygghet ska kunna tillgodoses behöver vi hela tiden utveckla och modernisera oss. Med detta nya vård- och omsorgsboende möter vi de ökande behoven i vår kommun, och i takt med att vi bygger nytt och fasar ut gamla boenden garanterar vi samtidigt att våra boenden uppfyller alla myndighetskrav, håller hög kvalitet och skapar god arbetsmiljö för vår personal, säger Majo Brostedt (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Konceptboendemodellen

Vård- och omsorgsboendet i Skogstorp är det första som byggs efter vård- och omsorgsförvaltningens framarbetade konceptboendemodell. Kort kan man förklara den med att den är utformad för att garantera att de boende får en bra vistelsemiljö både i och utanför, att​ ge personalen en god arbetsmiljö, samtidigt som den garanterar att vi uppfyller alla myndighetskrav. ​

– Vi vill fortsätta leverera vård och omsorg av högsta kvalitet och skapa en trygg och stimulerande miljö för våra äldre och personer med särskilda behov. Det nya boendet är ett steg framåt i vår strävan att möta individuella behov och förbättra livskvaliteten för alla som är beroende av vår service, säger Johan Lindström, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.​

Klimat och hållbarhet

Att bygga för framtidens omsorg handlar också om att bygga med hållbarhet och klimat i åtanke. Boendet kommer att bli energieffektivt och byggas i miljövänlig stomme i trä, med återvunnet tegel och ha solceller och batterilagring. Uppvärmningen kommer att ske via bergvärme vilket också kan erbjuda komfortkyla - det betyder att byggnaden kan anpassas med kyla för att få en svalare inomhusmiljö vid värmeböljor.

Klart för inflytt våren 2026

Beläget mittemot Skogstorpsskolan och granne med Kfasts nybyggda lägenheter och radhus​, kommer boendet när det står klart att vara på tre våningar, ha 62 lägenheter samt personalytor och dagverksamhet.

Uppdaterad: 11 april 2024