Släck ner med Earth hour

21 mars 2024

Eskilstuna kommun har sedan många år uppmärksammat kampanjen Earth hour. Kampanjen uppmanar till mer än att bara släcka lampan en timme för att manifestera att du bryr dig om klimatet och planeten.

Earth hour arrangeras av den ideella naturvårdsorganisationen WWF. Den handlar om att vi behöver agera tillsammans för att vända klimatkrisen och nedsläckningen är blott ett uttryck för detta. Genom att släcka under Earth Hour sänder du en signal att du tycker det är dags att agera för att minska klimatförändringarna och öka den biologiska mångfalden. Det är bråttom med insatser om vi ska kunna vända de negativa trenderna och få en bra framtid för kommande generationer.

Agera mer hållbart

Earth hour handlar inte om att spara el och det viktigaste är inte själva släckningen, utan att man faktiskt tar sig en funderare på hur man själv också kan agera mer hållbart för vårt samhälle och vår planet. Släck ner du också, lördag 23 mars, kl. 20.30.

Tillsammans är vi världens chans!

Uppdaterad: 21 mars 2024