Munktellgaraget öppnar 5 februari

1 februari 2024

Fler p-platser i Munktellstaden lagom till vinterns publikfester.

Munktellgaraget har varit stängt sedan arbetet med Munkellskolan inleddes för drygt ett par år sedan. Över 400 ersättningsparkeringar skapades då i närområdet.

Den 5 februari öppnar Munktellgaraget igen – lagom till vinterns stora publikfester Folk och kultur och Melodifestivalen. Det innebär ett välkommet tillskott av p-platser i området.

Munktellgaraget har ett markplan och ett nedre plan med sammanlagt 333 parkeringsplatser. Av dessa är 10 avsedda för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.

Garaget har också 20 laddplatser på markplan för kortare laddning och 10 laddplatser på nedre plan för längre laddning.

Det finns fyra gångentréer placerade i hörnen av garaget; i två av dem finns hiss mellan garageplanen och entréerna.

Läs mer på eskilstuna.se/parkering

Uppdaterad: 1 februari 2024