Gymnasiebehörigheten upp med två procentenheter

11 januari 2024

Gymnasiebehörigheten i årskurs 9 har ökat med två procentenheter sedan förra året. Det visar statistiken för terminsbetygen för hösten 2023. Grundskolan satsar fokuserat på att öka gymnasiebehörigheten för eleverna i Eskilstuna. Skiftingehus är en av de skolor där arbetet gett stora resultat.

Statistiken visar att många skolor har förbättrat sina elevers resultat mellan höstterminen 2022 och 2023 vilket inneburit att fler elever har nått gymnasiebehörighet. Några av de större förflyttningarna har skett på Tegelviken (upp 10,2 procentenheter), Stålforsskolan (upp 7,79 procentenheter) och Skiftingehus (upp 10,55 procentenheter).

Höga förväntningar

Skiftingehus skola har under året haft fokus på att utveckla undervisningen bland annat genom att satsa på kollegialt samarbete mellan lärarna på varje lektion, tydligare mål för lektionerna och höga förväntningar på eleverna. I matematik har elever erbjudits undervisning i mindre grupp för att öka lärarstödet.

– Vi är alla stolta över att gymnasiebehörigheten har ökat för våra elever, och den undervisning som bidragit och möjliggjort resultatet. Det systematiska kollegiala lärandet med fokus på att eleverna ska lyckas är centralt. Bland annat har vi arbetat med olika modeller för undervisning för att möta elevernas behov. Under våren utökar vi arbetet för att höja resultaten ytterligare, säger rektor Ing-Marie Lindqvist, rektor på Skiftingehus skola.

Identifierat utvecklingsmöjligheter

– Det är härligt att få ett kvitto på det digra arbete lärarna och all personal på Stålforsskolan har gjort för att hjälpa eleverna i sitt lärande. Vi har optimerat tvålärarskapet och riktat förstelärare mot B-språk, för att nyttja alla tillfällen att effektivt stötta elever med extra behov. Med en genomlysning av ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk har vi kunnat identifiera våra styrkor och utvecklingsmöjligheter, säger Tania Holmström rektor på Stålforsskolan där gymnasiebehörigheten har ökat med 7,79 procentenheter.

Kommunala grundskolan har fokus på att höja kvaliteten i undervisningen med olika metoder för undervisning som når alla elever och att öka närvaron i skolan. Under 2023 har det varit särskilt fokus på matematik och ökad språkförståelse.

Stark utveckling

När samma elevgrupper följs över tid går det att konstatera att nuvarande elever i årskurs 9 generellt har haft en stark utveckling av sina resultat under 2023. Från våren 2023 till slutbetyg på höstterminen ökade betygen med 6,71 procentenheter. Totalt blev 64 fler elever behöriga till gymnasiet.

– Det här är resultatet av ett väldigt bra och fokuserat arbete som skett i våra verksamheter under det senaste året och som vi fortsätter målmedvetet med under våren. Vårt mål är att alla barn ska ha en gymnasiebehörighet, säger Susanne Englund, skolchef för grundskolan i Eskilstuna kommun.

– Det känns glädjande för ungdomar och ett kvitto på det goda arbete som görs i våra skolor. Att gå gymnasiet har många positiva effekter och är en förutsättning för ett självständigt liv. Därför är det här resultatet viktigt för hela Eskilstunas utveckling, säger Mikael Edlund (S), ordförande i grundskolenämnden.

Gymnasiebehörighet utveckling åk 9

Jämförelse av resultat från hösttermin till hösttermin över år.

Jämförelse av resultat från hösttermin till hösttermin över år.


2021

2022

2023

Djurgårdsskolan

86,96%

88,24%

83,76%

Fristadsskolan

67,21%

68,03%

63,58%

Gökstensskolan

80,00%

72,92%

79,05%

Munktellskolan

98,77%

90,76%

94,12%

Skiftingehus

67,96%

66,67%

77,22%

Skogstorpsskolan

90,91%

86,47%

88,19%

Stålforsskolan

63,55%

53,16%

60,95%

Tegelviken

82,46%

75,51%

85,71%

Årbyskolan

55,96%

51,22%

50,48%

Totalt

74,91%

72,62%

74,62%

Gymnasiebehörighet utveckling nuvarande åk 9

Jämförelse av resultat under pågående läsår.

Jämförelse av resultat under pågående läsår.


Ht åk 8

Vt åk 8

Ht åk 9

Djurgårdsskolan

84,17%

82,64%

83,76%

Fristadsskolan

50,67%

54,30%

63,58%

Gökstensskolan

73,33%

68,67%

79,05%

Munktellskolan

80,5%

91,60%

94,12%

Skiftingehus

70,00%

65,82%

77,22%

Skogstorpsskolan

84,25%

84,25%

88,19%

Stålforsskolan

58,90%

54,39%

60,95%

Tegelviken

78,85%

82,35%

85,71%

Årbyskolan

44,76%

39,62%

50,48%

Totalt

69,86%

67,91%

74,62%

Susanne Englund

Skolchef för grundskolan

Telefon:

Mikael Edlund (S)

Ordförande i grundskolenämnden

Telefon:

Uppdaterad: 12 januari 2024