Viktiga verktyg för klimat­omställning vässade och redo

8 december 2023

Fredagen den 8 december har Eskilstuna kommun skrivit under 2024 års version av Viable Cities Klimatkontrakt 2030. Vi passar samtidigt på att förbättra och förnya de lokala klimatåtaganden med företag, organisationer och föreningar i Eskilstuna.

Klimatkontrakt 2030 är ett centralt verktyg för att snabba på klimatomställningen. I det skärper städer, myndigheter och Viable Cities varje år sina åtaganden och insatser för att konkret minska klimatutsläppen och skapa samverkan kring klimatsmarta lösningar.

- Viable Cities är en stark plattform för vårt lokala arbete med att ställa om. Det bidrar både till en konkurrens och en sporre i det arbetet, precis som det ska vara när det är som bäst och man vill få resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) i samband med signeringen.

En klimatresa tillsammans med hela Eskilstuna

Eskilstuna kommun har tillsammans med representanter från företag, offentlig och idéburen sektor, arbetat fram ett gemensamt klimatprogram med övergripande klimatmål som omfattar alla som bor och verkar inom kommungränserna. Det antogs förra vintern och som en förgrening av arbetet erbjuder vi lokala klimatåtaganden som redan har signerats av nästan 70 aktörer i kommunen.

Det är av största vikt att få det lokala näringslivet engagerat i klimatomställningen.

- Som en världsledande aktör i anläggningsmaskinbranschen har vi ett ansvar att reducera vårt koldioxidavtryck globalt. Volvo CE’s mål är att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser i värdekedjan år 2040, med avsevärda utsläppsreduceringar redan 2030. För oss är det jätteviktigt att också arbeta lokalt, att vara en närvarande och drivande partner för städer, kommuner och övriga lokala näringslivet. Vår ambition för Eskilstunas klimatprogram är att både kunna vara med att påverka men även att inspirera i rätt riktning för en hållbarare framtid för alla som bor i, arbetar i och besöker Eskilstuna, säger Anne Bast, Head of Brand, Marketing & Communications på Volvo Construction Equipment.

De lokala klimatåtagandena är nu fördjupade och uppdaterade inför 2024 och följer samma mål och struktur som klimatprogrammet. Aktörer kan enkelt ange vilka områden de arbetar med i sin verksamhet, samt vilka mål de har. Läs mer på vår webbsida: Vill du bidra till klimatomställningen?

Viable Cities är Sveriges största insats för klimatneutrala och hållbara städer. Läs mer om organisationen här: Viable Cities

Uppdaterad: 18 december 2023