Byggstart för ny cirkulationsplats

23 oktober 2023

I slutet av vecka 43 inleds förberedelserna inför byggstarten av den nya cirkulationsplatsen på Strängnäsvägen. Målet är att förbättra trafiksituationen i området.

Trafiksituationen i Odlaren har de senaste åren blivit alltmer ansträngd, inte minst på grund av arbetet med nya Mälarsjukhuset.

För att minska köbildning och förbättra säkerheten för alla trafikanter kommer korsningen Kungsladugårdsgatan-Strängnäsvägen att byggas om till cirkulationsplats.

Arbetet pågår i cirka fyra veckor och startar på allvar under höstlovet då trafiken brukar vara mindre intensiv.

Räkna med att det kan bli stökigt runt byggarbetsplatsen. Målet är dock att genomföra byggprocessen så smidigt som det bara går och med så lite störning som möjligt.

Här är vad du kan förvänta dig i de kommande veckorna

  • Förberedelser under vecka 43: Provisoriska vägar byggs. Dessa ska underlätta smidig omledning när den faktiska cirkulationsplatsen börjar byggas.
  • Byggstart under höstlovet, vecka 44: Direkt efter förberedelserna inleds arbetet med cirkulationsplatsen. Beräknad byggtid är cirka fyra veckor.
  • Nattarbete: För att påskynda byggprocessen kommer arbete att utföras nattetid.

Så här kan du hjälpa till

  • Respektera arbetsområdet: Var extra uppmärksam och visa hänsyn, särskilt vid de tillfälliga övergångsställena.
  • Tidpunkter för hämtning och lämning: Om du är förälder, överväg att anpassa dina tider under byggperioden för att sprida ut trafikflödet och minska trycket vid arbetsplatsen.
  • Alternativa färdmedel: om du har möjlighet, överväg att cykla, gå eller använda kollektivtrafik under byggperioden.
  • Undvik omväg via Skogvaktarvägen och Lärkvägen: Ökad trafik på dessa smala vägar kan skapa en osäker miljö för gående och cyklister.

Tack för att du bidrar till en tryggare och säkrare miljö för våra barn!

Uppdaterad: 21 november 2023