Skogarnas värde utreds i höst

6 oktober 2023

Vilket är det totala kolförrådet i kommunägd skog? Vad finns det för värden i skogen och hur förändras kolinlagring genom åren? Dessa och många fler frågor ska ett utredningsprojekt ge svar på.

Förutom att utreda Eskilstuna kommuns skogar och ekosystemtjänsternas värde i form av kolinbindning kommer man även att titta på biologisk mångfald, rekreativa och attraktiva värden samt ekonomiska värden såsom virkesproduktion och naturturism. Flera utredningar kommer att genomföras parallellt och redovisas i en slutrapport som beräknas vara färdigställd i februari 2024.

Fem fokusområden

Projektet genomförs på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen på Eskilstuna kommunledningskontor. Arbetsgruppen består bland annat av markförvaltare, trädvårdare, natur- och vattenstrateg samt experter inom ekosystemtjänster och inom besöksindustrin.

Eskilstuna kommuns klimatprogram pekar ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Detta projekt ingår i fokusområdet ”Lagra och ta upp växthusgaser”. Projektet svarar även upp mot Agenda 2030:s mål nummer 15 som handlar om biologisk mångfald och att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem.

Mari Backlund

Natur- och vattenstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 24 april 2024