Eskilstuna kommun

Hur reser du i framtidens Eskilstuna?

18 september 2023

Svara på digital enkät om hållbara transporter och trafikplanering.

Under hösten fortsätter arbetet med att ta fram en ny Trafik- och mobilitetsplan för Eskilstuna kommun. Planen ska användas till att styra kommunens arbete med gator och transporter för att i längden kunna uppnå en hållbar utveckling i enlighet med vision 2030.

Dina synpunkter är viktiga

Fram till den 8 oktober kan du lämna dina synpunkter i en digital enkät. Deltagare är med och tävlar om presentkort hos lokala cykelhandlare eller resekort med reskassa hos Sörmlandstrafiken (värde 500 kronor styck).

Det går att se ett mindre utställningsmaterial kopplat till enkäten i vår lokal Värjan på Alva Myrdals gata 5. Öppettiderna är måndag till fredag kl. 7.30-16.00.

Använd denna länk för att delta Framtidens resor och transporter i Eskilstuna (esmaker.net)

Dina synpunkter är viktiga för oss och bidrar till göra planen bättre. Stort tack för din medverkan!

Utvecklingsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen

Vi jobbar med översiktlig fysisk samhällsplanering – översiktsplan, stadsutvecklingsprojekt, arkitektur och gestaltad livsmiljö. På utvecklingsenheten finns Eskilstuna kommuns stadsarkitekt. Stadsarkitektens roll är att:

  • lyfta vikten av arkitektur och goda gestaltade livsmiljöer
  • vara ett stöd för kommunens förvaltningar
  • möta byggaktörer och invånare i stadsbyggnadsprocessen

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 25 september 2023