Eskilstuna kommun

Information med anledning av afrikansk svinpest

8 september 2023

Så kan du förebygga och förhindra smittspridning.

Tidigare i veckan har afrikansk svinpest påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats i Fagersta i Västmanland.

Jordbruksverket har upprättat en operativ ledningscentral i området och arbetar nu tillsammans med Statens veterinärvårdsanstalt (SVA) för att förhindra smittspridning.

Inga kända fall i Eskilstuna

Än så länge finns inga konstaterade fall i Eskilstuna eller Sörmland. Men Länsstyrelsen i Södermanland bedömer att länets täta vildsvinspopulation gör att det finns en risk att den smittsamma virussjukdomen når även hit.

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap som varit i kontakt med smittat material.

Omfattande konsekvenser

Ett utbrott av afrikansk svinpest kan leda till omfattande konsekvenser för bland annat grisnäring, friluftsliv, jakt och skogsbruk.

För att förhindra spridning är det bra om vi hjälps åt genom att arbeta förebyggande och rapportera in misstänkta fall.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids:

  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna.
  • Mata inte grisar med matrester.
  • Kompostera matavfall i slutna behållare.
  • Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta Eskilstuna direkt, 016-710 10 00.
  • Om du hittar ett sjukt eller dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på telefon 018–67 40 00 eller via länken nedan.
Uppdaterad: 15 september 2023