Eskilstuna kommun

Munktellskolan i Eskilstuna är invigd

7 september 2023

Den 7 september invigdes Munktellskolan och Faktoriet har flyttat in.

Nu är Munktellskolan, en centrumnära skola i Munktellområdet, invigd. Tidigare Faktoriet har nu flyttat in i de nya lokalerna och skolan har bytt namn till Munktellskolan.

Invigningen hölls på skolgården och bandet klipptes av elever på skolan. Tal av skolchef och nämndordförande för grundskolan, invigning av skolans konstverk samt musikunderhållning stod också på programmet.

Drygt 500 elever

Skolbyggnaden är cirka 7 310 kvadratmeter stor och består av tre våningar och en cirka 4 150 kvadratmeter stor skolgård byggd ovanpå ett parkeringsgarage. Skolan rymmer drygt 500 elever och innehåller 23 klassrum: 18 vanliga klassrum, en hemkunskapssal samt 4 salar för NO (biologi/fysik/kemi/teknik). Den totala kostnaden för skolan är cirka 196 miljoner kronor.

I samma fastighet som Munktellskolan finns 18 lägenheter, parkeringsgarage med 330 parkeringsplatser och tre lokaler. Lägenheterna och lokalerna väntas vara klara våren 2024, samtidigt som garaget nyöppnas. Kfast kommer att förvalta skolan och fastigheten den ligger i.

Uppdaterad: 7 september 2023