Eskilstuna kommun

Varning för jordgetingbo i Smörparken

31 augusti 2023

Ett jordgetingbo har upptäckts i Smörparken.

Jordgetingboet är borttaget sedan måndag 4 september.

Ett jordgetingbo har upptäckts i Smörparken i centrala Eskilstuna. Jordgetingar är ingen egen art utan ett samlingsnamn för alla getingar som bygger underjordiska bon. I ett enda jordgetingssamhälle kan det leva tiotusentals individer.

Skyltar har satts upp för att varna för boet eftersom många hundägare rör sig i parken. Åtgärder har vidtagits och en saneringsfirma kommer ta bort boet i Smörparken i början av nästa vecka.

Uppdaterad: 7 september 2023