Eskilstuna kommun

Tips på åtgärder mot mygg

29 augusti 2023

Många upplever just nu en mygginvasion. Kommunens ekolog tipsar om åtgärder för myggbekämpning på kort och lång sikt.

De återkommande kraftiga regnen den sista tiden har gjort att det är många vattenpölar ute i skog och mark som blivit stående en länge tid som har fungerat som barnkammare för mygg.

Besprutning löser inte problemet

Besprutning i form av biologisk myggbekämpning som den som sker i nedre Dalälven kräver tillstånd och dispenser och kan ta 6-9 månader att få.

Det är därför ingen lösning för dagens myggproblem och det är endast mygglarver som det hjälper mot. Det är inte heller i dagsläget någon idé att ansöka om bekämpning för nästa år, då det inte är ett årligt återkommande översvämningsproblem.

Långsiktiga åtgärder

På lång sikt kan och bör man minska problemet genom att öka populationerna med myggätande djur, som fladdermöss och fåglar. För att öka andelen fladdermöss och fåglar, krävs mer boplatser som fladdermusholkar, fågelholkar och hyllor för svalor samt en ökad produktion av andra insekter som dag och nattfjärilar, blomflugor, steklar (vildbin av olika slag) skalbaggar med mera.

Ökad produktion av dessa insekter fås genom brynmiljöer med lövträd och buskar, lövträd och fruktträd och blommande buskar i trädgårdarna och mer örter i trädgårdar, bryn, åkerkanter och vägrenar. Det tar tid och hjälper inte mot dagens problem, men kan minska kommande års problem. Genom att öka populationen av andra insekter finns annan mat än mygg för fåglar och fladdermöss att äta de år som inte är blöta.

Akuta åtgärder

  • Använda myggmedel.
  • Skaffa myggfällor, till exempel de gasoldrivna.
  • Använd ljusa kläder.
  • Odla mynta i krukor, det skrämmer bort mygg.

Tips

Med varmare klimat, kan antalet blöta somrar öka och mängden regn kan också öka då molnen kan innehålla mer vatten. Andra år kan vara torrare. Man bör därför satsa på bra myggmedel, myggfällor samt att göra åtgärder på sin fastighet (trädgård, skog och jordbruksmark) som bidrar till att öka populationen av andra insekter, fåglar och fladdermöss.

Uppdaterad: 22 september 2023