Eskilstuna kommun

Anmälan öppen till stödgrupper för föräldrar, barn och ungdomar

24 augusti 2023

Nu finns möjligheten att anmäla sig till höstens olika stödgrupper som riktar sig till föräldrar, barn och ungdomar. Stödgrupperna är populära och uppskattade.

En av kommunens viktigaste förebyggande åtgärder i det trygghetsskapande arbetet är stödgrupper för föräldrar, barn och ungdomar. Vi erbjuder bland annat olika slags föräldraskapsstöd som har fokus på olika delar av föräldrarollen.

Syftet med stödgrupperna för barn och ungdomar är att stärka barnet och ungdomen. Vi pratar bland annat om känslor, barns rättigheter och föräldrars ansvar.

Barn och ungdom

Huven och Skilda världar är till för dig mellan 6 och 18 år som antingen har separerade föräldrar, en förälder som dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt. Hit kommer du för att träffa andra i liknande situation och här är alla tankar och känslor okej. Grupperna delas in efter ålder och träffas en gång i veckan cirka 10 gånger.

VIP ungdom väder sig till dig som går i årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet och som vill stärka din självkänsla, öka ditt välmående och lära dig mer om relationer, tankar, känslor och rättigheter. Tillsammans lär vi oss om hur vi kan må bra när vi är själva och tillsammans med andra, som familj och vänner. Gruppen träffas 12 gånger en gång i veckan.

Föräldrar

ABC 3-12 år vänder sig till dig som har barn 3-12 år. Under fyra tillfällen delar vi erfarenheter med varandra och pratar om hur vi kan stärka familjerelationer och förebygga konflikter.

ABC 0-2 år vänder sig till dig som har barn 0-2 år. Under fyra tillfällen á 1 timme får du tillsammans med ditt barn träffa andra, ta del om forskning kring föräldraskap och prata om hur du kan stödja ditt barns utveckling och hantera utmaningar som förälder.

KOMET 3-11 årvänder sig till dig som har barn 3-11 år och som har många konflikter med ditt barn varje dag och har svårt att möta barnets bråk-/trotsbeteende. Under 11 tillfällen delar vi erfarenheter med varandra, tar del av forskning kring föräldraskapsstöd och pratar om hur vi kan göra för att minska antalet konflikter.

LFT – vänder sig till dig som har barn 10-17 år och som känner att du håller på att tappa greppet om din tonåring eller bara vill fylla på dina föräldrakunskaper och träffa andra föräldrar i liknande situation. Vi träffas under nio tillfällen.

BIFF vänder sig till dig som har separerat och som vill få stöd i hur du kan vara en så bra förälder som möjligt efter separationen. Vi träffas under tre tillfällen.

Uppdaterad: 28 augusti 2023