Eskilstuna kommun

Vilsta friluftsområde utvecklas

17 augusti 2023

Vilsta friluftsområde ska bli ett centrumnära friluftsområde som är attraktivt året om. Nästa etapp omfattar ett nytt entrétorg vid raststugan och sporthallen.

Målsättningen är att Eskilstunas invånare lätt ska kunna ta sig till området för vardagsrekreation och planerade aktiviteter. Utveckling och byggnation kommer att pågå från 2021-2026.

Fokus i etapp 2 av utvecklingsplanen var Vilstabadet. Alla parkeringar, både nya och gamla, har fått parkeringsräcken och tydligare skyltning.

Upphandling under hösten

Under hösten ska upphandling för nästa etapp att ske och byggstart blir på försommaren eller efter sommaren nästa år. Projektet beräknas kosta 8 miljoner kronor, varav kommunen blivit beviljad statlig medfinansiering med hälften.

Etapp 3 i utvecklingen av Vilsta friluftsområde omfattar:

  • Nytt entrétorg vid raststugan och sporthallen
  • Cykelparkeringar med tak
  • Ny busshållplats
  • Gång- och cykelbanan längs Vasavägen förlängs
Uppdaterad: 18 augusti 2023