Eskilstuna kommun

Avveckling av central stab

17 augusti 2023

Fortsatt arbete hanteras i befintlig linjeorganisation.

Efter de skjutningarna som ägde rum 21 och 22 juli togs beslut om att inrätta en central stab under vecka 30 och 31. Syftet med denna åtgärd var att hantera situationen och samordna insatserna efter skjutningarna.

Vid en stabsorientering den 3 augusti kom man fram till att behovet av fortsatt stabsarbete hade minskat avsevärt. De återstående frågorna och utmaningarna ansågs kunna hanteras inom den befintliga linjeorganisationen samt i andra relevanta forum.

Beslut togs då om att avveckla den centrala staben efter vecka 31.

Uppdaterad: 18 augusti 2023