Förskolelotsar ska bidra till att fler barn går i förskola

27 juni 2023

För att ge fler barn möjlighet till en bättre språkutveckling i svenska behöver alla kommuner från och med den 1 juli 2023 arbeta för att fler barn ska gå i förskolan.

Alla kommuner behöver arbeta uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavarna till de barn som inte har en plats i förskolan. Det ska göras inför hösten det år barnet fyller tre år.

– Att gå i förskolan är viktigt för barnens språkutveckling och det livslånga lärandet. Barnen stimuleras och förutsättningarna för att klara skolan ökar. Här i Eskilstuna har vi valt att jobba med förskolelotsar för att få fler barn att gå i förskolan, säger Tina Persson Skolchef för Eskilstuna kommunala förskola.

Eskilstuna kommun har tre förskolelotsar som jobbar 50 % i öppna förskolan och 50% som förskolelots. Lotsarna jobbar i de tre områden där det finns flest barn utan förskoleplats. De utgår från familjecentralerna i Årby, Fröslunda och City. Där träffar förskolelotsarna vårdnadshavare och barn på bland annat öppna förskolan och familjecentralen.

Kvalitetssäkrat arbete

Arbetet för förskolelotsarna handlar om att berätta varför det är bra för barnen att gå i förskolan, vilka förväntningar man kan ha på förskolan och vilka förväntningar förskolan kan ha på vårdnadshavarna. Lotsarna kommer att samverka med förskolan runt dessa områden. Det kan till exempel handla om att göra besök på förskolan tillsammans med vårdnadshavarna.

I höst börjar en samordnare som ska se till att vi lever upp till lagkravet och att det blir ett kvalitetssäkrat arbete. Samordnaren kommer att leda lotsarnas arbete. Hen kommer att vara ansiktet utåt och öppna dörrar för olika samarbeten och samarbetspartners.

  1. En lista över alla folkbokförda barn tas fram.
  2. Barnen fördelas till respektive lots på öppna förskolan.
  3. Respektive lots tar en första kontakt med vårdnadshavarna. Lotsen identifierar möjliga forum, håller kontakt med förskolorna och hjälper till med praktiska saker som besök på förskolan eller att ansöka om plats.
  4. Efter den första kontakten har lotsen dialog med vårdnadshavarna.
  5. Lotsarna håller i förberedande samtal inför förskolestart. Vid behov stödjer lotsarna vårdnadshavarna inför introduktionen på förskolan.

Från den 1 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som innebär att alla kommuner ska arbeta aktivt uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskolan. Kommunen ska informera om förskolan och barns rätt till förskola. Detta ska göras inför hösten det år barnet fyller tre år.

Dessutom ska kommunerna erbjuda och reservera en förskoleplats även om barnets vårdnadshavare inte har ansökt om förskoleplats. Uppdraget gäller barn som är födda utomlands och har vistas i Sverige sedan högst fem år eller om barnets vårdnadshavare är födda utomlands och vistats i Sverige i högst fem år. Detta gäller även om barnet har en plats i pedagogisk omsorg.

Kommunen ska också sträva efter att erbjuda även andra barn som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska en plats i en förskola, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om det.

Tina Persson

Skolchef förskolan

Telefon:

Uppdaterad: 22 september 2023