Eskilstuna kommun

Beviljat EU-bidrag för projekt som stöttar utsatta ungdomar

20 juni 2023

Projektet EGOS, som drivs på Rinman gymnasiet och stöttar ”vanliga ungdomar med ovanliga erfarenheter”, har beviljats 13 miljoner kronor från Europeiska socialfonden.

Det innebär att arbetet kan fortsätta i ytterligare tre år. Syftet med projektet är att stötta ungdomarna utanför klassrummet och på så sätt få ordning på deras skolgång och livet i övrigt.

Projektet Eskilstunas grund för organiserad samhällsutveckling (EGOS) drivs på resursenheterna på Rinmangymnasiet i Eskilstuna. Samlingsnamnet är Rinman 3. Projektet stöttar ungdomar som av olika anledning inte klarar av att gå i en ordinarie skolklass. Det handlar om elever som på grund av exempelvis neuropsykiatriska funktionsvariationer och social problematik har extra svårt att klara skolgången och livet i övrigt. Detta medför stor risk att hamna i olika typer av livslångt utanförskap på grund av exempelvis våld och förtryck i nära relationer, kriminalitet och drogmissbruk.

Stöd och aktiviteter

Projektets viktigaste syfte är att motverka våld och gängrelaterad kriminalitet. Detta görs genom stötta ungdomarna på de tider då de inte är i klassrummet och på så sett se till att ungdomarna får ordning på skolgång och livet i övrigt. EGOS har arbetats fram i samarbete med polis och socialtjänst, men också av eleverna på Rinman 3 som varit med och tagit fram innehållet i projektet. Ungdomarna har fått tycka till om vilket stöd och vilka aktiviteter de behöver.

Nu har projektet EGOS beviljats 13 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att kunna fortsätta sitt arbete och ta det vidare till EGOS 2.0.

Stärker skyddsfaktorer

I arbetet med EGOS 2.0 kommer projektet fortsätta samarbeta med socialtjänst, polis, föräldrar, barn-och ungdomspsykiatrin (BUP), fritidsgårdar och föreningsliv. Tillsammans kan de ge skyddsfaktorer som gör att projektets deltagare väljer bort de kriminella gängen.

Exempel på skyddsfaktorer:

  • Stöd till att få en fungerande skolgång
  • Stöd till föräldrar som har svårt att klara föräldraskapet
  • Möjlighet till arbete och egen inkomst via feriepraktik under alla lov.
  • Stöd från projektet till att skapa en meningsfull fritid.

Här kan du läsa mer om projektet EGOS.

Halina Sundqvist

Rektor

Telefon:

Uppdaterad: 26 juni 2023