Eskilstuna kommun

Så ska Östra torget i Torshälla bli en mer levande mötesplats

15 juni 2023

På torsdagen godkände Torshälla stads nämnd Gestaltningsprogram Östra torget, som därmed blir en prioriterad plats för utveckling i staden.

Illustration som föreställer ett framtida Östra torget med mer träd och mötesplatser

Östra torget är en viktig plats för Torshällaborna. Det upplevs dock inte som en trygg och trivsam mötesplats för vistelse, snarare något man passerar på väg till annat.

Nu finns ett färdigt gestaltningsprogram för Östra torget, som ska bidra till att skapa en attraktiv och levande mötesplats i hjärtat av staden. En plats som ska fungera både till vardag och fest, över året och dygnet för både barn och vuxna.

Gestaltningsprogammet har tagits fram bland annat utgångspunkt från Utvecklingsplan Torshälla 2023 och medborgardialoger i samband med de pilotprojekt som genomfördes sommaren 2020 och 2021. Torshällabor och besökare engagerade sig, har bidragit med idéer, synpunkter och förslag och sedan tyckt till om de koncept och förändringar som testats.

Gestaltningsprogrammets viktigaste förbättringar för Östra torget är:

  • ett grönare torg
  • ökad flexibilitet för evenemang
  • ett lekfullare torg för stora och små
  • platser för möten
  • bilparkeringsplatser (förutom parkering för rörelsehindrade) flyttas till omkringliggande gator för att få ett lugnare och mer trafiksäkert torg.
  • nya gång- och cykelvägar
  • utökade och förbättrade busshållplatser

Hela Gestaltningsprogram Östra torget finns på stadsutveckling.eskilstuna.se. Där kan du också läsa mer om Pilotprojekten Östra torget och om Torshällas utveckling.

Uppdaterad: 28 juni 2023