Lokalförändringar inom den kommunala förskolan i Eskilstuna

13 juni 2023

Den 13 juni fattade förskolenämnden i Eskilstuna kommun beslut att inte förlänga hyreskontrakten för lokalerna där Fröslundavägen, Nålmakaren och Rademachergatans förskola har sin verksamhet.

Under 2024 kommer därför dessa förskolor att stänga. Samtidigt pågår bygget av två nya förskolor som öppnar under 2024.

Förskolenämndens beslut rör ett större förändringsarbete kopplat till den kommunala förskolans lokaler i Eskilstuna kommun. Besluten innebär att inte förlänga hyreskontraktet för lokalerna där Rademachergatans, Nålmakarens och Fröslundavägens förskola har sina verksamheter. I förlängningen innebär det att Fröslundavägens förskola avvecklas vintern/våren 2024 och Rademachergatans och Nålmakarens förskola avvecklas sommaren 2024.

Bättre anpassade lokaler

Lokalerna där Rademachergatans och Nålmakarens förskola har sin verksamhet ägs av en extern fastighetsägare.

Två nya kommunala förskolor kommer öppna under 2024. Nya Fogdegatans förskola och Slottsbackens förskola De nya förskolorna kommer tillsammans att kunna ta emot 240 barn.

– Vi växlar till nya lokaler som är bättre anpassade för förskolans verksamhet. Genom de nya lokalerna kommer vi även bedriva verksamheten inom kommunkoncernens fastighetsbestånd vilket ligger i linje med kommunens riktlinjer för lokalförsörjning, säger Nina Tuncer (S), ordförande förskolenämnden, Eskilstuna kommun.

Minskat antal barn

Statistik visar att antalet barn i förskoleåldern de senaste åren har minskat med cirka 200 barn per år i Eskilstuna kommun. Enligt prognoser förväntas minskningen fortsätta ytterligare.

– Förskolan behöver anpassa behov och kapaciteten genom att matcha antalet platser med förväntat antal barn i förskolan. Förskolans ledning kommer, tillsammans med rektorerna på de tre förskolorna, planera så att förändringen ska bli så smidig som möjligt. Alla barn som är inskrivna på dessa förskolor kommer erbjudas plats på de nybyggda förskolorna Slottsbacken och Nya Fogdegatan, säger Tina Persson, skolchef förskolan i Eskilstuna kommun.

Tina Persson

Skolchef förskolan

Telefon:

Nina Tuncer (S)

Ordförande förskolenämnden

Telefon:

Uppdaterad: 13 juni 2023