Eskilstuna kommun

Lovstöd möjliggör kostnadsfria lovaktiviteter

7 juni 2023

Den här veckan går Eskilstunas elever på sommarlov och alla barn och unga har rätt till ett roligt lov. Eskilstuna kommun, föreningar och andra verksamheter erbjuder kostnadsfria aktiviteter tack vare lovstödet.

Många aktiviteter kan arrangeras tack vare kommunens lovstöd på 3,9 miljoner kronor. Totalt fördelas 5 miljoner kronor i lovstöd för sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov under 2023. Den största satsningen görs på aktiviteter under det långa sommarlovet med 3,9 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att fördela lovstödet enligt uppsatta kriterier. Aktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6–18 år.
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande.
  • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteter.

Inför sommaren 2023 har 75 ansökningar från föreningar och kommunala verksamheter beviljats lovstöd för aktiviteter under sommarlovet. Cirka 2 000 aktiviteter kommer erbjudas under sommarlovets nio veckor och över 30 000 barn och unga beräknas delta.

Lovstödet bidrar till att både kommunens egna verksamheter och föreningslivet kan växla upp och erbjuda flera aktiviteter under sommaren. Det är viktigt att det finns meningsfulla aktiviteter för Eskilstunas barn och unga, säger Marie Svensson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Alla aktiviteter som ordnas ger pojkar och flickor i Eskilstuna stora möjligheter till gemenskap, utveckling och nya perspektiv. Kanske hittar man också ett nytt intresse som man vill fortsätta med.

Sommarlovsaktiviteter i Eskilstuna

Det kommer alltså att erbjudas meningsfulla och många aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. Några mål som eftersträvas är en bredd av aktiviteter, att aktiviteter finns på många platser i kommunen och att aktiviteterna även innebär positiva vuxenkontakter under hela sommaren.

Många olika idrotter, läsning, musik, dans, skapande verksamhet, biovisningar och teaterföreställningar är några exempel på vad som erbjuds. Sommarlovsprogrammet finns på www.eskilstuna.se/sommarlov. Programmet fylls på under hela sommaren.

Mötesplatser, fritidsgårdar och sommartorg

Flera mötesplatser och fritidsgårdar har öppet under sommaren. Dessutom arrangeras mängder med sommartorgsaktiviteter i Fröslunda, Nyfors, Skiftinge, Årby och Torshälla. Sommartorgens program är till stor del framtagna tillsammans med besökare från området och genomsyras av kultur, skapande, rörelse och möten. Aktiviteterna riktar sig till alla åldrar med extra fokus på de som är mellan 6–18 år.

Team Fritid

Ung Fritids mobila team bedriver uppsökande verksamhet med aktiviteter i olika bostadsområden. Team Fritid är en del av Trygga unga, som är Eskilstuna kommuns satsning på ökad trygghet för barn och ungdomar.

Uppdaterad: 12 juni 2023