Eskilstuna kommun

Uppdatering kring torsdagens händelse i Munktellstaden

2 juni 2023

Under fredagen har arbetet fortsatt med att säkerställa stöd till de berörda av händelsen.

Fyra högstadieelever från en grundskola i Eskilstuna skadades i samband med en allvarlig sammandrabbning mellan ungdomar i Munktellstaden på torsdagen 1 juni. Skolan i fråga hade förlagd undervisning på Munktellarenan.

De skadade eleverna fick vård för sina skador och vårdnadshavare hölls informerade via telefon och v-klass, ett digitalt system för kontakt mellan skolor och vårdnadshavare.​

Under fredagen har arbetet fortsatt med att säkerställa att elever, personal och andra berörda får stöd. En stor arbetsinsats har gjorts på skolan för att möta allas behov och gemensamt stötta varandra.

Samtidigt har man planerat framåt och det har varit ordinarie skolgång. Vissa fritidsaktiviteter utanför skolområdena ställdes in. Från och med måndag genomförs skoldagarna enligt ordinarie planering.

Mobila teamet/Team Fritid
Fredag 15.30- 23.00
Lördag 12.30 -21.00 (Årby 13-16 tillsammans med Team Förebygg)
Söndag 12.30-21.00 (Årby 13-16 tillsammans med Team Förebygg)
Ungdomstelefon till mobila teamet: 072-9973605

Holmberget
Fredag kl. 14.30-20.00

Årby fritidsgård
Fredag kl. 9.00-17.00
Lördag kl. 13.00-20.00. (Uppsökande i Årby 13.00-16.00)
Enligt tidigare aktiviteter utomhus med personal på plats. Själva lokalen Fritidsgården är inte öppen.

Mötesplats Fröslunda Fröet
Fredag kl. 13.00-19.00
Lördag kl. 12.00-19.00

Verkstan
Fredag kl. 16.00-20.00

Nyfors fritidsgård
Fredag kl. 18.00-22.00
Lördag kl. 18.00-22.00

Palatzet fritidsgård
Fredag kl. 18.00-22.00
Lördag kl. 16.00-20.00

Länkar
https://www.ungasjourer.se/fria
Rikstäckande stödgrupper – POSOM

BRIS journummer
116 111

Uppdaterad: 1 september 2023