Eskilstuna kommun

Träffa Eskilstuna kommun på Springpride 20 maj

11 maj 2023

Som jämställd, välkomnande och inkluderande kommun tror vi på alla människors lika värde. Därför deltar Eskilstuna kommun på Springpride 20 maj. Under hela veckan pågår också olika aktiviteter runt om i kommunen.

Som jämställd, välkomnande och inkluderande kommun tror vi på alla människors lika värde. Därför deltar Eskilstuna kommun på Springpride 20 maj. Under hela veckan pågår också olika aktiviteter runt om i kommunen.

Alla som är i kontakt med våra verksamheter ska mötas med respekt. Därför har Eskilstuna kommun tagit fram en digital grundkurs för att stärka medarbetarna i sitt bemötande utifrån ett hbtqi-perspektiv.

– Syftet med grundkursen är att stärka både chefer och medarbetare i sitt arbete med att efterleva diskrimineringsgrunderna utifrån ett hbtqi-perspektiv inom sina ansvarsområden, säger Lena Klintberg, utvecklare på kommunledningskontoret.

Eskilstuna kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Utgångspunkten för vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Springpride 20 maj

Du är välkommen att besöka oss i tältet på Fristadstorget där du kan delta i någon av våra aktiviteter. Eskilstuna kommuns tält hittar du på Fristadstorget från klockan 10.00 till 18.00. Pridetåget startar klockan 15.00 från J A Selanders gata.

Louise Wiederholm

Ungdomsutvecklare Ung fritid och mötesplatser

Uppdaterad: 29 maj 2023