Eskilstuna kommun

Många stödinsatser efter skärtorsdagens händelse

13 april 2023

Eskilstuna kommun har arbetat med flera stödinsatser efter torsdagens händelser, då en ung person blev skjuten och senare avled.

Skottlossning ägde rum på en parkering på Krongatan under skärtorsdagens eftermiddag. En person blev skjuten och avled senare av sina skador.

Många människor blev vittne till händelsen, bland annat elever och medarbetare på väg hem från gymnasieskolan som ligger närheten.

Därför har Eskilstuna kommun under hela påskhelgen arbetat med olika insatser för att stödja, hjälpa och finnas till hands för de som behövt hjälp – oavsett tid på dygnet.

Gruppen för psykosocialt omhändertagande (POSOM) och mobila teamet Trygga Unga har stöttat på plats men också via telefon och stödlinje samt på sociala plattformar. Flertalet fritidsgårdar har också haft öppet.

Samtalsstöd av vuxna

Måndag 17 april har skolorna öppet som vanligt och eleverna är varmt välkomna tillbaka.

Under lovet har skolorna arbetat med att skapa trygga förutsättningar för eleverna. Vuxna kommer att möta upp eleverna när skolorna öppnar på måndag och det kommer att finnas möjlighet att samtala med vuxna för dem som behöver det.

Information om vad som gäller på din gymnasieskola kommer från din mentor genom It’s learning.

Gemensamt arbete

Kommunen har kontinuerlig dialog med polisen. Fortsatta löpande lägesbedömningar kommer att göras i samverkan med bland annat skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis. Syfte är att dela information och få gemensamma lägesbilder. Det gemensamma arbetet fortsätter.

Har du ett barn eller är närstående till en ung person som varit med om något skrämmande?

Rädda Barnens hemsida finns stöd för dig som vuxen hur du kan möta barn i kris.

Har du sett något som du vill tipsa polisen om?

Polisen arbetar vidare med utredningar och hänvisar till att de gärna tar emot tips via deras hemsida och att det är ett effektivt sätt att förmedla tips till utredningen. Du kan vara anonym.

Tipsa polisen via webben | Polismyndigheten

Uppdaterad: 17 april 2023