Eskilstuna kommun

Information angående skjutningen den 6 april

6 april 2023

Kommunen arbetar med flera aktiviteter.

Uppdatering tisdag 11 april kl. 16.30

Under tisdagens förmiddag samlade skolchefen för gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola samtliga rektorer för att ge en samlad information. Informationsmöten hölls även med rektorer på de privata skolorna.

Gymnasieskolans skolchef tillsammans med gymnasieskolans rektorer arbetar för att kunna ta emot elever och medarbetare på ett tryggt sätt efter det pågående lovet. Ett arbete påbörjas med risk- och konsekvensbedömningar för hela gymnasiet och vilka åtgärder som ska prioriteras och sättas in.

Arbetet med att stötta dem i behov av stöd pågår fortlöpande.

Uppdatering söndag 9 april kl. 10.00

Kommunens stödtelefon genom POSOM är öppen söndag 9 april – måndag 10 april mellan kl. 10.00-21.00.
Tel: 016-710 10 01

Har du ett barn eller är närstående till en ung person som varit med om något skrämmande?

Rädda Barnens hemsida finns stöd för dig som vuxen hur du kan möta barn i kris.

Uppdatering torsdag 6 april kl. 23.20

Efter den tragiska händelsen arbetar Eskilstuna kommun vidare med att ge stöd på olika sätt.

POSOM kommer ge fortsatt stöd under fredagen 7 april och finns då på plats i närområdet till händelsen mellan kl. 12.00-16.00.
Stödtelefonen går att ringa mellan kl. 10.00-21.00. Tel nr: 016-710 10 01

Det mobila teamet från Trygga Unga är i tjänst fredag 7 april och lördag 8 april mellan kl. 16.00-21.00.
Ungdomstelefonen och Trygga unga går att ringa kl. 16.00-21.00 båda dagarna. Tel nr: 072-997 36 05


Vid ca 15.30-tiden på torsdagen fick Eskilstuna kommun larm från SOS Alarm om att en person hade skjutits i anslutning till parkeringen nära Krongatan vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.

Krongatans förskola, som ligger i området nära händelsen, tog in barnen omedelbart. Barnen kunde hämtas av sina vårdnadshavare senare under eftermiddagen.

POSOM (Gruppen för psykosocialt omhändertagande) aktiverades och är på plats i området för att kunna ge stöd. Skolledningen vid Rekarnegymnasiet är också plats för att ge stöd.

Behöver du någon att prata med?
Kontakta POSOMs stödtelefon på 016-710 10 01

Fritidsgårdarna i Gallerian, Torshälla och Slagsta håller öppet under torsdag kväll till kl. 20.00 samt i Skiftinge och Fröslunda är det öppet till kl. 21.00.

Uppdaterad: 25 augusti 2023