Förskolan i Eskilstuna anmäler varsel

30 mars 2023

Barnvolymerna i Eskilstunas kommunala förskola minskar och därför behöver verksamheten anpassa sin organisation och antalet medarbetare. Förskolan har idag anmält varsel till Arbetsförmedlingen för cirka 50 tillsvidaretjänster (barnskötare).

Under 2022 minskade antalet barn i förskolan med 200 och antalet barn beräknas minska med ytterligare 200 under 2023. Antalet anställda behöver anpassas för att få rätt kompetens på rätt plats och säkra undervisningens kvalité.

Totalt har 122 tjänster identifierats som övertaliga inom förskolan. Kommunen har behov av kompetens och ett matchningsarbete har påbörjats. I dagsläget bedöms cirka 70 av dessa tjänster kunna erbjudas en annan tjänst inom kommunen. Övriga 50 tillsvidaretjänster varslas om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Här kan du läsa pressmeddelandet om att förskolan anmäler varsel

Som arbetsgivare gör kommunen sitt yttersta för att omhänderta dessa medarbetares viktiga kompetens. Kommunen har behov av kompetens inom många verksamheter. Ett matchningsarbete har inletts för att kunna erbjuda andra tjänster inom kommunen till många av de berörda medarbetarna.

En annan lösning är att barnskötare som är 64 år eller äldre, erbjuds gå i pension tidigare.

Antalet berörda tjänster kan förändras under processen. Faktorer som kan påverka är till exempel en ökad naturlig personalförändring som pensionsavgångar, ökade medel via statsbidrag eller att barnvolymerna blir större. I samband med omställningen erbjuds barnskötare som är 64 år eller äldre ett pensionspaket.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Verksamheten har rutiner för att genomföra förändringar tryggt utifrån barnens bästa. Till exempel genomförs risk- och sårbarhetsanalyser liksom barnkonsekvensanalyser vid förändringar.

Det är först i höst som förändringar kan ske på förskolorna. Då ses hela organisationen över för att alla förskolor ska ha medarbetare med rätt kompetens. Det kan innebära att pedagoger på ditt barns förskola byts ut.

Om det blir förändring på ditt barns förskola kommer rektor och pedagoger göra sitt bästa för att barnen ska känna sig trygga. ​Som vårdnadshavare får du i så fall information från din rektor om vad som sker på ditt barns förskola.

För att säkra en hög grad av kompetens i verksamheten kan följande yrkeskategorier bli berörda enligt följande ordning:

  • Visstidsanställda
  • Obehöriga barnskötare
  • Behöriga barnskötare

Fackliga på förskolans samverkan (FÖS) får löpande information om nuläget.

Idag är antalet barn per årsarbetare i Eskilstunas förskolor lägre än rikssnittet enligt SCB statistiken 2021. Sedan många år jobbar förskolan med att nå målet, behålla samt minska barngruppernas storlekar i förhållande till Skolverkets riktmärke. Förskolans ambition är att leva upp till målet även efter anpassningen.​

Tina Persson

Skolchef förskolan

Telefon:

Uppdaterad: 31 mars 2023