Eskilstuna kommun

Störningar i Eskilstuna kommuns trygghetslarm

23 mars 2023

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion i Eskilstuna. Felet är identifierat, men kan ta flera timmar att lösa.

Vård- och omsorgsförvaltningens larmgrupp jobbar tillsammans med leverantören med att lösa situationen.

– Vår förhoppning är givetvis att vi får i gång trygghetslarmen så snabbt som möjligt. Felet är lokaliserat, men det kan ta flera timmar innan Larmcentralen är i full drift igen, säger Juha Stenfors, enhetschef för larmgruppen

Larmgruppen har nödnummer som personer med trygghetslarm kan ringa. Inga samtal har kommit till nödnumren under natten och morgonen.

Juha Stenfors uppmanar alla med trygghetslarm som behöver stöd innan problemet är avlöst att ringa nödnumren: 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Carl-Fredrik Movitz

Kommunikationsstrateg och presskontakt vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 24 mars 2023