Eskilstuna kommun

Problem med trygghetslarmen löst

23 mars 2023

Provlarma inte - det ökar belastningen på systemet.

Störningarna i Eskilstuna kommuns trygghetslarm löstes under kvällen och larmsystemet är återigen igång.

Även om allt fungerar som det ska kan du uppleva längre svarstider än normalt. Vi påminner därför om våra nödnummer för dig som har akuta behov och inte når fram via trygghetslarmet.

- Det känns väldigt skönt att problemen med trygghetslarmen är lösta. Nu kan du som har trygghetslarm känna dig trygg inför kvällen och natten. Vi beklagar problemen och den oro de har skapat, säger Juha Stenfors Enhetschef på Larmgruppen

Nödnumren är 070-086 62 57 samt 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2 juni 2023