Eskilstuna kommun

Har du en cistern som ska besiktas?

20 mars 2023

Då är det dags att skicka in kontrollrapporten till oss på miljökontoret så snart du fått den.

Har du en cistern som innehåller brandfarlig vätska, eldningsolja eller spillolja måste din cistern besiktas regelbundet med hjälp av ett godkänt företag. S-cisterner ska besiktas minst vart sjätte år. K-cisterner ska besiktas minst var tolfte år. Vilket år som din cistern ska besiktas brukar framgå av en kontrollskylt på cisternen.

Efter besiktningen får du ett kvitto på att cisternen är tät och fungerar som den ska. Du ska skicka in en kopia av kontrollrapporten till miljökontoret.

Mer information om miljökrav på cisterner.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 21 mars 2023