Eskilstuna kommun

Vklass införs för kommunala förskolor

8 mars 2023

Den digitala plattformen Vklass kommer att införas för de kommunala förskolorna. Detta kommer att innebära en förbättrad service till vårdnadshavare.

Från den 27 mars kommer Eskilstuna kommun att införa Vklass som digital kommunikationsplattform för kommunala förskolor. Detta kommer att bidra till en bättre service till vårdnadshavare när det gäller information från förskoleverksamheterna. Vklass kommer också underlätta för förskolans personal som få en bättre överblick över barnens närvaro i förskolan.

Ta del av information och nyheter

I Vklass kommer vårdnadshavaren kunna:

  • ta del av information som berör alla vårdnadshavare med barn på förskolan.
  • ta del av nyheter som endast gäller barnets avdelning, som exempelvis gemensamma aktiviteter eller individuella händelser som berör barnet.
  • anmäla frånvaro för sitt barn.

Det tidigare systemet, Förskoleknappen, används fortfarande för att lägga in omsorgsscheman. Men tanken är att detta även ska kunna göras i Vklass framöver och då kommer Förskoleknappen att avvecklas.

Under vecka 12 kommer alla vårdnadshavare få en användarmanual av sin förskola.

Här kan vårdnadshavaren läsa mer om Vklass.

Uppdaterad: 8 mars 2023