Internationella kvinnodagen uppmärksammas 8 mars

2 mars 2023

Att vara utsatt för ekonomiskt våld ökar utsattheten. Det försvårar möjligheten att lämna relationen, men det finns hjälp att få.

Lyssna på ett samtal med representanter från Eskilstuna kommun och kvinnojouren om hur det ekonomiska våldet kan yttra sig, hur det kan förekomma inom en hederskontext och vad det finns för stöd att få. De delar också med sig av sina erfarenheter.

Utställningen "VI ÄR MÅNGA – musiker i Eskilstuna" avslutas med en finissage, filmvisningar på konstmuseerna och arabisk kvinnogrupp. Det är bara något av allt som sker när kvinnodagen uppmärksammas runt om i Eskilstuna kommun.

Program

Internationella kvinnodagen uppmärksammas runt om i Eskilstuna 8-9 mars. Programmet fylls på löpande.

Viktigt samtal om ekonomisk utsatthet

Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen genom att samtala och sprida kunskap om ekonomiskt våld, som är en del av mäns våld mot kvinnor. Att vara utsatt för ekonomiskt våld ökar utsattheten och försvårar möjligheten att lämna relationen, men det finns hjälp att få. Lyssna på ett samtal med representanter från Eskilstuna kommun och kvinnojouren som diskuterar hur våldet kan yttra sig, erfarenheter, hur det kan förekomma inom en hederskontext samt vad det finns för stöd.

– Det ekonomiska våldet är tyvärr ett väldigt effektivt sätt för våldsutövare att kontrollera sin partner. Exempelvis kan en man, genom att långsamt ta kontrollen över parets ekonomi, bidra till att kvinnan isoleras ännu mer och senare får svårare att lämna honom. Men det kan även ha långvarig inverkan på kvinnans liv efter ett uppbrott då skulder och dålig ekonomi riskerar att begränsa henne under lång tid framöver. Att höja kunskapen om ekonomiskt våld är viktigt för att myndigheter ska kunna ge bästa möjliga stöd till de som utsätts. Det är även viktigt för att lyfta känslor av skuld och skam hos de som drabbats. Men det är också viktigt att sprida kunskap om varningstecken i förebyggande syfte, säger Sofie Køster Tenser, kvinnofridsutvecklare Eskilstuna kommun.

Hjälp och stöd

Har du blivit utsatt, bevittnat eller utsatt någon annan för våld i nära relation? Då kan du vända dig till StoppCenter. StoppCenter är en samlad resurs som möter vuxna och barn i familjer där det förekommer våld. Du erbjuds stöd i olika former beroende av behov.

Är du orolig för din ekonomiska situation kan du få kostnadsfri hjälp hos kommunens Budget- och skuldrådgivning. De kan bland annat hjälpa dig med att göra en hushållsbudget, se över din skuldsituation eller upprätta avbetalningsplaner.

Om Eskilstuna kommuns plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Att sprida kunskap om ekonomiskt våld är en del av mål 2 i Eskilstuna kommuns Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att kunskapen om mäns våld mot kvinnor och barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck sprids och synliggörs inom och utanför kommunkoncernen. Eventet har även bäring på mål 1 som handlar om att arbeta förebyggande samt mål 3 som handlar om att utsatta ska få information, stöd och hjälp.

Om internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning har i uppdrag att se till att Eskilstuna kommun årligen uppmärksammar internationella kvinnodagen den 8 mars, jämställdhetsdagen den 26 augusti och internationella mansdagen den 19 november.

Uppdaterad: 2 mars 2023