Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Valet till grundskolan är avslutat

24 februari 2023

Resultatet av skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 är klart. Placeringsbeslut skickas ut med posten under vecka 9. Från och med fredag 24 februari kan vårdnadshavare logga in i kommunens e-tjänst och se skolplaceringen.

E-tjänsten nås via eskilstuna.se/skolval.

Förskoleklass

Till höstterminen 2023 är det totalt 1 290 barn som börjar förskoleklass. Av dessa har 261 barn sökt till en annan skola än den anvisade. Av dessa fick 85 procent plats på den skola de sökt till i första hand. Det är en ökning med 26 procent jämfört med förra året.

Årskurs 4

Antalet elever som ska börja årskurs 4 i en kommunal skola till höstterminen 2023 är totalt 1192 barn. Av dessa har 76 barn sökt en annan skola än den anvisade. 64 procent av dessa barn fick plats på den skola de sökt till i första hand. Det är en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande siffra 2022.

Årskurs 7

Till hösten är det totalt 1 123 elever som börjar årskurs 7 i en kommunal skola. Av dessa har 370 sökt till annan skola än den anvisade. Av dessa fick 67 procent plats på den skola de sökt till i första hand. Det är en ökning med 5 procent jämfört med förra året.

– Jämfört med förra året är det fler vårdnadshavare som har fått sitt förstahandsval i skolvalet, det är positivt. Nu kan skolorna börja planera för höstens verksamhet då eleverna skall tas emot på sina nya skolor, säger Susanne Englund, skolchef för grundskolan i Eskilstuna kommun.

Populäraste skolorna i skolvalet till grundskolan

Tabell över de populäraste skolorna i skolvalet till grundskolan

Förskoleklass

Årskurs 4

Årskurs 7

Slottsskolan

Djurgårdsskolan

Munktellskolan

Edvardslundsskolan

Kjula skola

Fristadsskolan

Lundbyskolan

Lagersbergsskolan

Djurgårdsskolan

Djurgårdsskolan

Björktorpsskolan

Skogstorpsskolan

Gökstensskolan

Skogstorpsskolan

Gökstensskolan


Friskolorna hanterar sina egna skolvalsantagningar.

Uppdaterad: 24 februari 2023