Eskilstuna kommun

Hamngatan får dubbla cykelbanor

20 februari 2023

Nu inleds arbetet med att förbättra tillgänglighet, service och säkerhet på Hamngatan i Eskilstuna.

Längs Hamngatan ska cykelbanor anläggas på båda sidor om körbanan. De nya cykelbanorna kommer att fortsätta fram till Tullgatan där de knyts ihop med befintliga cykelbanor. Dessutom ska ytskikt bytas ut, nya planteringar ska sättas och ny belysning ska komma på plats.

Arbetet på Hamngatan är en del av centrumutvecklingen och leder till bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafik. Dessutom ökas säkerheten med dubbla cykelbanor samt en ny och förbättrad belysning.

Avstängd för biltrafik

Hamngatan kommer att vara avstängd för biltrafik i båda riktningar under perioden 27 februari till 13 mars. Gång- och cykeltrafik kan passera genom att använda den vägbana som ligger närmast universitetet. Kommer du i bil, följ de orangea pilarna för att åka en alternativ väg.

Efter den 13 mars påbörjar byggnationen etapp två då bilar kan köra sträckan med begränsad framkomlighet. Vi vill uppmana till försiktighet från den som trafikerar Hamngatan då området är en arbetsplats under tiden som ombyggnationen pågår.

Arbetet beräknas vara klart under hösten 2023. Om insatser som får större påverkan på framkomligheten för trafiken görs kommer detta att meddelas via kommunens driftinformation på eskilstuna.se.

Karta över vägarbete på Hamngatan
Uppdaterad: 23 februari 2023