Eskilstuna kommun

Dags att söka feriepraktik

13 februari 2023

Feriepraktik är ett handlett "sommarjobb" under tre veckor för dig som är 16 år – 17 år och folkbokförd i Eskilstuna kommun.

Ansökningsperioden för feriepraktik är 13 februari – 12 mars 2023.

Feriepraktik är ett sommarjobb där du inte ersätter ordinarie personal. Du har en Feriepraktikplats med handledare under 3 veckor. Ungdomar som är 16 år – 17 år och är folkbokförda i Eskilstuna kommun, kan söka. Du ska ha fyllt 16 år innan den 12 juni 2023 samt inte fyllt 18 år innan den 13 augusti 2023. Arbetsplatserna finns i Eskilstuna kommun och platserna lottas ut.

Kontakt med arbetslivet

Syftet med praktiken är att ge en inblick i kommunens verksamheter och hur det kan vara att jobba här, samt att du ska få en första kontakt med arbetslivet.

Du ska kunna ta emot samt förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter på svenska. Om du kan flera språk, skriv gärna det i ansökan.

Feriepraktikplatserna lottas ut bland de sökande och det innebär att det inte blir någon rekryteringsprocess.

Uppdaterad: 14 februari 2023