Eskilstuna kommun

Nya förfallodatum för inbetalning av barnomsorgsavgift 

3 februari 2023

Från den 1 januari 2023 har kommunen gjort en förändring av förfallodatum för när barnomsorgsavgiften ska betalas in.

Tidigare fakturerades fakturan i början av månaden, men nu gäller i stället efterskottsfakturering och det innebär att fakturering sker i slutet av innevarande månad med förfallodatum i slutet på nästkommande månad. Förfallodatumet är alltid den sista vardagen i månaden.

Mer korrekta fakturor

Exempel: Januari månads debitering kommer att få förfallodatumet i slutet av februari. Februari månads debitering kommer att få förfallodatumet i slutet av mars och så vidare. Förändringen har gjorts för att kunna skapa så korrekta barnomsorgsfakturor som möjligt. Om debitering sker i slutet av månaden kan eventuella ändringar, som är nödvändiga för att kunna producera korrekta fakturor, hinna göras i tid. På så sätt undviks onödig administration och krediteringar (återbetalningar).

Vid frågor, kontakta Eskilstuna direkt.

Uppdaterad: 3 februari 2023