Dags att söka plats på sommarkollo

2 februari 2023

Sommarkolloverksamheten är behovsanpassad och riktar sig till barn som är i behov av en vilsam, stimulerande och trygg miljö.

Syftet med sommarkolloverksamheten är att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar som lever i utsatta livssituationer och som har begränsade förutsättningar. Genom verksamheten ges dessa barn och ungdomar möjlighet att tillsammans med trygga vuxna utvecklas och skapa positiva minnen.

Eskilstuna kommun arrangerar både dygnet-runt-kollo och dagkollo på Sågarsvedet utanför Ärla och dygnet-runt-kollo på Åshorn utanför Trosa.

– Vi tittar på en rad olika faktorer för att bedöma vilka barn som har störst behov och sommarkolloverksamheten är otroligt viktig för de här barnen. De får uppleva nya saker och lära känna nya kompisar tillsammans med engagerad personal. Det gör att barnen växer och utvecklas. Vi vet också vilken glädje det är för de här barnen, säger Lisa Linde, samordnare för Eskilstuna kommuns kolloverksamhet.

Barn som är skrivna i Eskilstuna kommun och går i årskurs 1–6 kan söka till sommarkollo. Ansökningar finns på alla skolor i Eskilstuna kommun och lämnas till skolsköterskan senast den 10 mars.

Bakgrund

Eskilstuna kommun har bedrivit kolloverksamhet sedan 1936. Syftet är att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar som lever i utsatta livssituationer och som har begränsade förutsättningar att uppleva gemenskap i en vilsam, stimulerande och trygg miljö.

Eskilstuna kommun bedriver kolloverksamhet på Sågarsvedet utanför Ärla och på Åshorn utanför Trosa. I år förbereder Eskilstuna kommun sig för att ta emot 236 barn på sommarkollo. Under året planeras också för olika typer av temakolloverksamheter på Sågarsvedet.

Läs mer på eskilstuna.se/kollo.

Uppdaterad: 3 februari 2023