Eskilstuna kommun

Enkät för företagare i Eskilstuna

31 januari 2023

Undersökning om hur företagare upplever kommunens kontaktvägar, information, e-tjänster och kanaler.

Eskilstuna kommun vill förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag i Eskilstuna. Kommunen driver nämligen ett arbete med målet att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. En del i det är att erbjuda företagare rätt service och tjänster. Därför genomförs en enkät som riktar sig till företagare.

Ska leda till förbättringar

Syftet är att få en bild av hur företagare använder och upplever kommunens kontaktvägar, information, e-tjänster och kanaler. Resultatet kommer att användas som underlag för att göra eventuella förbättringar och justeringar i arbetet framåt.

Det är viktigt för Eskilstuna kommun att inkludera näringslivet i arbeten som stärker näringslivsklimatet. Är du företagare och vill svara på enkäten?

Gör det här senast den 28 februari

En sammanfattning av resultatet kommer att presenteras under våren 2023.

Uppdaterad: 31 januari 2023