Eskilstuna kommun

Nya miljökrav för spillolja och brandfarlig vätska

25 januari 2023

Nu gäller nya krav för dig som hanterar spillolja och brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde. De nya kraven gäller både företagare och privatpersoner, så det är viktigt att du vet vad du behöver göra.

Utöver vissa grundläggande krav för hantering av farliga vätskor finns ytterligare krav inom vattenskyddsområden. Några av nyheterna listar vi nedan.

  • Du som hanterar mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom ett vattenskyddsområde, ska anmäla det till oss minst fyra veckor innan hanteringen ska påbörjas. Anmälningsplikten gäller för hantering i cisterner/oljetankar och i lösa behållare. Med lösa behållare avses flaskor, burkar, dunkar och fat.
  • Du behöver se till att de behållare och eventuella tillhörande rörledningar som används inom ett vattenskyddsområde har ett sekundärt skydd. Med sekundärt skydd menas ett skydd som kan samla upp hela behållarens innehåll. En säkerhetsåtgärd om behållaren eller tillhörande rörledningar skulle gå sönder. Ett sekundärt skydd kan exempelvis vara en invallning eller dubbelmantling.
  • Det sekundära skyddet ska ingå i den kontrollbesiktning av din cistern som utförs av en ackrediterade kontrollfirma.
  • Om du har cisterner med rör- och slangledningar som installerades innan den 1 januari 2022, ska du senast den 1 januari 2028 ha installerat ett sekundärt skydd.
Uppdaterad: 25 januari 2023