Eskilstuna kommun

ESF-projekt ska stärka invånare från Ukraina på arbetsmarknaden

25 januari 2023

Eskilstuna kommun, i samverkan med Sisters in business och Nyföretagarcentrum, har beviljats drygt 9 miljoner kronor för insatser mot flyktingar från Ukraina som bor i Eskilstuna. Projektet går under namnet Care for Ukraine.

Målet med projektet är att deltagarna ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom olika insatser, till exempel undervisning i svenska, vägledning, arbetsmarknadskunskap och samhällsorientering.

Alla flyktingar från Ukraina som bor i Eskilstuna har fått erbjudande att delta i projektet. Totalt är det 70 personer som tackat ja till att vara med.

- Vi kommer börja med att kartlägga deltagarnas tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet, intressen och tankar om framtiden för att kunna matcha dem mot rätt insatser och arbete. Vi har redan sett att det är många av deltagarna som har goda kunskaper i svenska och engelska, de är högutbildade och vill ha arbete. Jag ser framemot en spännande resa tillsammans med deltagare och samverkanspartner under året, säger Helene Grapenhed, projektledare för Care for Ukraine.

Projektet Care for Ukraine drivs av integrations- och mottagningsenheten på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun i samverkan med Sisters in business och Nyföretagarcentrum. Care for Ukraine startade den 1 december 2022 och kommer pågå fram till den 30 september 2023.

Care for Ukraine, Eskilstuna kommun i samverkan med Sisters in business och Nyföretagarcentrum

En mörkblå flagga med gula stjärnor i en ring - Europeiska unionen Europeiska socialfonden
Uppdaterad: 26 januari 2023