Eskilstuna kommun

Fokus på cirkulär omställning i ny renhållningsordning

20 december 2022

Från och med 1 januari 2023 gäller en ny renhållningsordning i Eskilstuna kommun.

Det har tagit ungefär ett år att arbeta fram den nya renhållningsordningen som kommunfullmäktige beslutade att anta vid sammanträdet i torsdags, den 15 december. Fokus framåt ligger på cirkulär omställning och att det ska vara lätt att göra rätt i avfallshantering.

― Vi har i många år legat i framkant vad gäller dessa frågor. Med den nya renhållningsordningen tar vi nya och ytterligare steg men fortsätter att ligga i framkant och bidra till ökad hållbarhet på ett ekonomiskt, klokt och ansvarsfullt sätt, säger Jimmy Jansson (S), ordförande kommunstyrelsen.

Återanvänd och återvinn

För att nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045 behöver samhället ställa om till en cirkulär ekonomi vilket enklast kan beskrivas som ett kretslopp. Jämför med den linjära ekonomin som i huvudsak följt stegen tillverka, konsumera och slänga. I den cirkulära ekonomin utnyttjar man allt som tillverkats så långt det går och när det är förbrukat återanvänds och återvinns så mycket som möjligt.

― Våra mål är ambitiösa. För att klara utmaningarna kring konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp måste vi möjliggöra för material att återbrukas och återvinnas om igen i ständigt kretslopp. Här har Eskilstuna kommunkoncern ett ansvar och kan göra skillnad genom att verka som en ”cirkulär kund” på marknaden när vi köper in varor, material och entreprenadtjänster, säger Maria Johansson, kommunstrateg inom miljö.

Många åtgärder

Här är ett axplock av åtgärderna i den nya planen du som kommuninvånare kan se fram emot:

  • Här kan du som Eskilstunabo handla, hyra, dela och låna cirkulärt (återbruk)
  • Minska användningen av engångsartiklar och annat plastavfall
  • Tips på hur du som Eskilstunabo förebygger avfall och minskar ditt matsvinn hemma
  • Återbruka jord- och schaktmassor vid markanläggning
  • Bygg säkra hus med återbrukat material
  • Etablera återbruk, i första hand i privat regi, för byggspill och rivningsmaterial till allmän försäljning
  • Källsortera mera i offentlig miljö
  • Håll Eskilstuna Rent - tillsammans hjälps vi åt!

Den som vill läsa alla dokument i renhållningsordningen hittar dessa i författningssamlingen på kommunens hemsida när de trätt i kraft efter nyåret.

Maria Johansson

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 20 december 2022