Eskilstuna kommun

Resultat av årets enkät om förskolan i Eskilstuna

19 december 2022

Vårdnadshavare och barn ger fortsatt bra omdömen om förskolan i Eskilstuna.

För att få en bild av vad barn och vårdnadshavare tycker om Eskilstuna kommuns förskolor, genomför kommunen en årlig enkät där barn som går på förskola samt deras vårdnadshavare får möjlighet att svara på enkäten. Resultaten ger förskolan och barn- och utbildningsförvaltningen ett bra underlag till hur de kan fortsätta att förbättra och utveckla förskolan.

Barnen är nöjda

Årets enkät visar ökat resultat hos vårdnadshavare, inom alla frågor, bland annat när det gäller respektfullt bemötande. Det var också fler vårdnadshavare som svarade på enkäten jämfört med förra året.

Över lag visar resultaten att barnen är nöjda med förskolan. Även här var resultaten som högst när det gällde frågor kring respektfullt bemötande. Frågorna som ställdes till barnen var bland annat: ”De vuxna på förskolan blir glada när jag kommer” samt ”De vuxna på förskolan lyssnar på mig”. Det var något färre barn som svarade på enkäten i år.

Här kan du läsa pressmeddelandet om förskolans enkätresultat.

Uppdaterad: 19 december 2022