Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Eskilstuna kommuns officiella nyårsfirande 2022

14 december 2022

Eskilstuna kommun arrangerar traditionsenligt ett nyårsfirande med nyårstal och fyrverkeri.

Det är kommunfullmäktiges ordförande som varje år beslutar om arrangemanget ska genomföras eller inte. Kommunens officiella nyårsarrangemang hålls i år som planerat.

Ett traditionellt fyrverkeri genomförs vid Strömsholmen vid tolvslaget som Eskilstunaborna är välkomna att ta del av. Nyårstalet hålls av kommunfullmäktiges ordförande Ann-Sofie Wågström (S) och kommer att sändas i kommunens digitala kanaler.

Det officiella fyrverkeriet, som beräknas pågå i maximalt 10 minuter vid tolvslaget, är tänkt att också bidra till att minska behovet av privata fyrverkerier och därmed minska de sammanlagda ljud- och miljöstörningarna.

År 2018 beslutade kommunfullmäktiges ordförande att fyrverkeriet ska hålla en så låg ljudnivå som möjligt (men inte helt tyst). Beslutet togs för att tillmötesgå de som tycker att ljudnivån varit för hög. Bedömningen är dock att många Eskilstunabor vill ha ett traditionellt och officiellt fyrverkeri.

Frågor och svar om kommunens nyårsfirande med fyrverkeri

 • Svar:

  Vi gjorde en enkätundersökning på eskilstuna.se våren 2019 och resultatet visade att majoriteten av de svarande var positiva till att kommunen genomför detta arrangemang. Vår bedömningen är att många Eskilstunabor vill ha ett traditionellt fyrverkeri. Därför har politiken beslutat att genomföra nyårsarrangemanget.

 • Svar:

  Fyrverkeriet är designat med effekter som har så låg miljöpåverkan som möjligt.

  Det kommer att innehålla en stor del guldregnseffekter vars innehåll är kemikalier som vi har i våra hem vid exempelvis matlagning (salpeter) eller ute i trädgården när vi grillar (träkol)

  Fyrverkeriet innehåller inte kemikalier som exempel HCB eller kvicksilver.

  Det officiella fyrverkeriet är tänkt att också bidra till att minska behovet av privata fyrverkerier och därmed minska de sammanlagda ljud- och miljöstörningarna.

 • Svar:

  2018 togs ett politiskt beslut om att ändra fyrverkeriet i förhållande till tidigare år. Fyrverkeriet har i dag en låg, men inte helt tyst, ljudnivå. Beslutet togs för att tillmötesgå just dem som tycker att det låter för mycket.

  Fyrverkeriet pågår i cirka 10 minuter med start klockan 24.00.

  Det officiella fyrverkeriet är tänkt att också bidra till att minska behovet av privata fyrverkerier och därmed minska de sammanlagda ljud- och miljöstörningarna.

 • Svar:

  Fyrverkeriet startar med låg ljudnivå under cirka tre minuter för att sedan övergå till ett mer traditionellt fyrverkeri. Fyrverkeripjäser som bara avger en stark knall utan visuell effekt är helt bortplockade. Även de största fyrverkeribomberna är bortplockade. Detta för att minska de kraftigaste knallarna.

 • Svar:

  Totalbudgeten är på cirka 125 000 kronor.

 • Svar:

  Eskilstuna kommun anlitar Magnus Cieslak på Pyro Eventi Strängnäs som har många års erfarenhet av stora officiella fyrverkerier

 • Svar:

  Det kostar cirka tre gånger så mycket som ett vanligt fyrverkeri. Samtidigt vet vi att många Eskilstunabor uppskattar ett traditionellt fyrverkeri. Det är också därför som Eskilstunas politiker valt att ha det kvar.

Uppdaterad: 9 januari 2023