Eskilstuna kommun

Mottagare av Eskilstuna kommuns förtjänstmedaljer

2 december 2022

Kommunens medaljdelegation har i år utsett sex personer som mottagare av medaljen ”För gagnerik gärning”.

Medaljerna delades ut på Munktellmuseet den 1 december. Mottagarna av Eskilstuna kommuns förtjänstmedaljer var:

  • Joakim Gill, för sin gärning inom föreningsliv
  • Lisa Afzelius Sollenberg, för sin gärning inom näringsliv
  • Peter Torsén, för sin gärning inom näringsliv
  • Eveline Jacobson, för sin gärning inom samhälle
  • Mona Kanaan, för sin gärning inom politik och samhälle
  • Arne Jonsson, för sin gärning inom politik och samhälle

Du kan läsa mer om mottagarna och motiveringarna nedan.

Bild på mottagarna av kommunens förtjänstmedalj 2022.

Längst bak från vänster: Arne Jonsson, Eveline Jacobson och Peter Torsén. Främre raden från vänster: Lisa Afzelius Sollenberg, Mona Kanaan och Carina Andersson, ordförande i Eskilstuna parasport förening, som var på plats i stället för Joakim Gill som inte kunde närvara. Fotograf: Per Groth.

Som en officiell uppskattning för ditt engagemang tilldelas du Eskilstuna kommuns medalj för gagnerik gärning.

Motivering:

Du har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 1990, det första uppdraget var som ersättare i dåvarande byggnadsnämnden.

Du valdes in i kommunfullmäktige 2002, blev ersättare i kommunstyrelsen 2007. Du har under åren innehaft många förtroendeuppdrag, bland annat som gruppledare för Centerpartiet.

Du har ingått i styrelsen för Östra Sveriges luftvårdsförbund, Klimatkommunerna och Sveriges Ekokommuner.

Du har även varit ersättare i Regionförbundet Sörmlands styrelse.

De senaste åren när den nya majoriteten bildades efter valet 2014 har du varit kommunalråd, där du har uppskattat det fina samarbetet med majoritetspartierna.

Du har varit ordförande i Servicenämnden.

Som ordförande i Landsbygdsrådet har du har flyttat fram positionerna för landsbygdens frågor. Det ska du vara stolt över!

Privat äger du ett lantbruk utanför Eskilstuna, i Jäder.

Trots allt detta hinner du med att motionera och sjunga i flera körer, tex KFUM:s kyrkokör.

Du är också en aktiv kyrkopolitiker i Kafjärdens församling.

Du har blivit inbjuden till en middag med Kungen och du är så värd Eskilstuna kommuns medalj för gagnerik gärning.

Motivering:

Blev rikskänd efter sitt Sommar- och Vinterprat i P1.

Du satte verkligen Eskilstuna och Mälarsjukhuset på kartan.

Du har jobbat inom intensivvården under flera år, vilket är värt en medalj i sig.

Under våren 2020 när hela världen drabbades av Covid 19 så ställdes du och dina arbetskamrater i vårdsverige inför utmaningar som nästan var övermänskliga.

Ni fick sträcka er till det yttersta utan vetskap om när det skulle vara över. Du och dina kollegor fick uppleva både en oerhörd tragik men också fantastiska historier som ni kan vara oerhört stolta över. Ni räddade många liv!

Du gav oss via radio och annan media en bild av upplevelserna om att arbeta på en intensivvårdsavdelning under Coronaviruspandemin 2019–2021 som berörde så många av oss.

Idag arbetar du som specialistsjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset barnakut.

För att du roat och oroat oss under många år så tilldelas du kommunens förtjänstmedalj för gagnerik gärning.

Motivering:

Inflyttad från Åkers Styckebruk, bosatt på Djurgården och inte Torshälla som ditt alter ego Walter Kurtsson lurat i oss sedan många år.

Du kallar dig själv för en vänsterhänt popnörd utan körkort som levt på och för musik och underhållning i hela ditt vuxna liv.

Du började som musiklärare på 70-talet, provade på popstjärnelivet på 80-talet och fastnade för komiken på 90-talet.

Sedan 1989 har du försörjt dig själv i eget företag inom underhållning.

Du har spelat in skivor, underhållit på hela Sveriges scener, spelat för både knegarna på Åkers International och vår kung och drottning.

Du var tidig med filmklipp för YouTube, ritat serier, gjort musik- och humorböcker.

Efter pandemin är det nu en stor glädje för oss att än en gång få träffa dig i rollen som Walter Kurtsson som ett alternativt läkemedel istället för ”lyckopiller”.

Som en officiell uppskattning för ditt engagemang för konst och formgivning tilldelas du kommunens förtjänstmedalj för gagnerik gärning.

Motivering:

Du har i stort sett hela ditt yrkesliv verkat som formgivare och illustratör. Men under senare år även som bildlärare.

Sedan januari i år jobbar du till 80% på läromedelsföretaget Skolplus med digitala läromedel för låg- och mellanstadiet. Som når ca 70% av landets skolor.

Som företagare har du ateljé i Spångbergska gården i Rademachersmedjorna. Du har bedrivit din verksamhet sedan 1984 och var då 20 år.

Mest har vi kunnat hitta dina illustrationer och grafisk form för bokförlag i Sverige och övriga Norden. Natur- och Kultur, Liber, Rabén & Sjögren med flera. Mest med barn och unga som målgrupp.

En större uppdragsgivare, Phoenix Corp. I Tokyo Japan under namnet Krumelur by Lisa Sollenberg har du designat ett hundratal olika mönster på textil, glas, porslin och keramik.

Du har designat textilmönster för Ljungergs textil. Formgivit en rad föremål för Sörmlands museums shop.

Du har tagit fram Tors bockar i betong som kan ses i Torshälla och du är aktiv i Eskilstuna Rotaryklubb.

Som en officiell uppskattning för ditt engagemang för Eskilstuna tilldelas du kommunens förtjänstmedalj för gagnerik gärning.

Motivering:

Du är född och uppvuxen i centrala Beirut i en internationellt präglad företagarfamilj.

Du är utbildad på Konstfack och jobbade som inredningsarkitekt innan du kom till Sverige 1989.

Du har varit tjänsteperson och jobbat inom flera områden bland annat med integrationsfrågor. Parallellt med detta satt du i styrelsen för nätverket Young Woman from minorities.

Du har också haft flera internationella uppdrag med demokrati och ledarskap som ledstjärna. Du har ett fantastisk CV Mona!

Du har varit medlem i Socialdemokraterna under alla år och innehaft flera förtroendeuppdrag först som deltidspolitiker.

2009 blev du politiker på heltid som kommunalråd, som vice ordförande i kommunfullmäktige, ordförande Kultur- och fritidsnämnden samt ordförande i Överförmyndarnämnden.

Idag verkar du i ditt företag MK Art of Scandinavia med konst och ledarskap som koncept.

Du har haft flera utställningar och blivit känd för färgstarka målningar.

Som en officiell uppskattning för ditt engagemang för parasporten tilldelas du kommunens förtjänstmedalj för gagnerik gärning.

Motivering:

Du har varit aktiv i Eskilstuna Parasportförening sedan starten 1980. Du är navet i föreningen och ledare för idrottsskolorna Rull & Lek, Parakul och Minirullarna.

Nu jobbar du på Parasport Sörmland med att få barn och unga med olika funktionsnedsättningar att hitta sin sport genom att låta dem prova på.

Du har under åren lyft fram många duktiga paraidrottare som tagit SM, EM och paralympiska medaljer.

Men du har en egen karriär som sträcker sig över flera sporter, kälkhockey och rullstolsinnebandy med flera.

Joakim har bronsmedaljer från Nagano och Salt Lake City, VM guld -96 och några EM.

Du har sagt i en intervju, ”Jag tror att det är viktigt att prova och misslyckas, men man måste också lyckas någon gång”.

Den 28 oktober 1971, § 193, beslutade kommunfullmäktige att instifta en förtjänstmedalj i Eskilstuna kommun ”För gagnerik gärning” och fastställde bestämmelser för utdelande av denna medalj. Redan 1951 hade Eskilstuna stad instiftat en motsvarande medalj och beslutet år 1971 förde denna tradition vidare till den nybildade kommunen.

Medaljen ”tilldelas personer som genom minnesvärda insatser hedrat kommunen, osjälviskt verkat för dess bästa eller eljest av särskilda skäl anses förtjänta av denna utmärkelse.”

Bestämmelserna har genom beslut i kommunfullmäktige förändrats ett antal gånger för att motsvara dagens mottagare. Kommunfullmäktiges senaste beslut om förändring av riktlinjer fattades den 25 oktober 2012 § 188. Av detta framgår bland annat att medaljdelegationen nominerar och utser personer som tilldelas medaljen ”För gagnerik gärning”.

Medaljdelegationen består av kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens presidium.

Uppdaterad: 6 december 2022