Eskilstuna kommun

Marie Selander och Emma Gustafsson får Eskilstuna kommuns jämställdhetspris

1 december 2022

Tre kvinnor håller i diplom och en håller i en check där det står 10 000.

För sitt arbete med kvinnornas betydelse i Eskilstunas musikliv tilldelas Marie Selander och Emma Gustafsson Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2022. Årets hedersomnämnande tilldelas Johanna Olofsson, rektor vuxenutbildning Eskilstuna kommun.

Pristagarna presenterades i samband med utdelningen av Eskilstuna kommuns förtjänstmedaljer på Munktellmuseet den 1 december.

Historieforskning har traditionellt sett fokuserat på mäns plats i historien. Kvinnors liv är inte lika väl dokumenterat. Det här gäller även historien om musikstaden Eskilstuna. Kulturarbetarna Marie Selander och Emma Gustafsson har varit drivande i att vidga Eskilstunas musikhistoria och sprida information om kvinnors roll i vår stads musikhistoria.

I boken "Herrarnas kalas – och de kvinnliga musikerna i Eskilstuna" har Marie och Emma dokumenterat kvinnornas betydelse i Eskilstunas musikliv. Nu kan vi läsa om musiker som knappt synts till, men som har jobbat och haft en plats i ett musikliv som präglats av manliga musiker. Boken ligger också till grund för Eskilstuna stadsmuseums utställningen ”Vi är många – musiker i Eskilstuna”.

Vad betyder priset för er?

– Vilken ära att få jämställdhetspriset! Marie och jag ser fram emot att dela nyheten med alla som medverkat i boken och utställningen. Frida Herchenröther och Linnéa Lindbom har bidragit med research, text och bild, vårt bokförlag Gidlunds som gjort boken så fin, och så hela arbetslaget på Stadsmuseet, säger Emma Gustafsson.

– Priset betyder mycket för mig. Det är ett erkännande och en uppmuntran för processen har varit rena deckararbetet, tagit lång tid och har ibland varit väldigt slitsam. Priset betyder också väldigt mycket för alla de osynliggjorda kvinnliga musiker som nu lyfts upp till sin rättmätiga plats i Eskilstunas musikhistoria, säger Marie Selander.

Har ni bestämt vad ni vill göra med prispengarna?

– Jag är frilans och fattigpensionär så prispengarna kanske kan användas till vidare projekt för att lyfta kvinnohistoria, säger Marie Selander.

– Efter lite vila och reflektion kommer jag nog på vilken verksamhet som bäst behöver ekonomiskt stöd. Säkert är att jag fortsätter att jobba med kultur, jämställdhet och jämlikhet i olika former, säger Emma Gustafsson.

Hedersomnämnande till Johanna Olofsson rektor vuxenutbildning Eskilstuna kommun

2022 års hedersomnämnande tilldelas Johanna Olofsson rektor vuxenutbildning Eskilstuna kommun. Genom sitt sätt att styra och leda uppmuntrar Johanna sina medarbetare att jobba aktivt med jämställdhetsfrågan i undervisningen och hon ser till att de får tid för detta så att jämställdhetsarbetet kan genomsyra verksamhetens ordinarie arbete.

Vad betyder hedersomnämnandet för dig?

– Jag är orubblig i min tro på att vi aldrig når vår målbild och tillit till och trygghet med varandra om vi inte fördjupar vår förståelse för vad jämställdhet och jämlikhet innebär. Det här priset har verkligen ingjutit modet i mig att jag är på rätt spår och att jag vill fortsätta agera och initiera förändring tillsammans med mina kollegor på vuxenutbildningen. Det här priset är en bekräftelse på det arbete vi gör tillsammans, säger Johanna Olofsson, rektor vuxenutbildning Eskilstuna kommun.

Läs motiveringarna på eskilstuna.se/jamstalldhetspris

Bakgrund

Eskilstuna kommun delar varje år sedan 2007 ut ett jämställdhetspris. Priset tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Kommunen delar också årligen ut ett hedersomnämnande. Det går till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att öka jämställdheten i Eskilstuna kommuns verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen.

Nomineringstiden pågick till och med den 16 oktober och allmänheten har kunnat nominera via eskilstuna.se. Juryn utgörs av Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning.

Uppdaterad: 2 december 2022