Eskilstuna kommun

Invigning av Barnahus och StoppCenters nya lokaler

24 november 2022

Samtliga samverkansparter fanns på plats och berättade om det gemensamma arbetet mot våld i nära relation när de nya lokalerna i Eskilstuna invigdes med bandknytning den 23 november.

På Barnahus och StoppCenter samverkar Socialtjänsten inom Strängnäs och Eskilstuna kommun med Polisen, Region Sörmland, Frivården och Åklagarkammaren. Här finns en samlad resurs som möter vuxna och barn som utsatts för, bevittnat eller upplevt våld i nära relation. De erbjuds stöd i olika former beroende av behov.

På Barnahus samverkar myndigheter kring barn under 18 år som utsatts för våld i nära relation, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott. Syftet är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte i onödan behöva upprepa sin berättelse för flera personer.

Samverkansparter Barnahus

Socialtjänsten inom Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun, Polisen, Åklagarmyndigheten och Region Sörmland.

Samverkansparter StoppCenter

Socialtjänsten inom Eskilstuna kommun, Polisen, Åklagarmyndigheten, Frivården och Region Sörmland.

Här kan du läsa mer om olika former av våld och vilket stöd som finns att få.

Uppdaterad: 24 november 2022