Eskilstuna kommun

Drottninggatan öppnas åter för trafik den 28 november

23 november 2022

På måndag den 28 november släpper vi på trafiken och den 11 december börjar bussarna åter att trafikera nya Drottninggatan.

Det arbete som sedan återstår pågår på Smedjegatan, som kommer att vara avstängd mellan Drottninggatan och Bruksgatan fram till den 16 december. Vi är måna om att kunna släppa på busstrafiken och det arbetet påverkar inte bussarna.

Bättre samspel

Eskilstunaborna och verksamheterna har varit tålmodiga. Det är ett omfattande arbete som pågått. Ledningarna var gamla och i dåligt skick, beläggningen var sliten. Gaturummet behövde också moderniseras och anpassas för att förbättra samspelet mellan olika trafikslag.

Markmaterialet på körbanan har bytts ut från kullersten till asfalt och det finns parkeringar längs gatan. Gatan är fortfarande avstängt för privatbilar mellan Nygatan och Kungsgatan, som det var tidigare.

Energieffektiv belysning

Hela sträckan har fått ny energieffektiv belysning, men till advent kommer vi att återanvända de gamla jullyktorna från 70-talet, något som många önskat.

Längs med Drottninggatan har vi också planterat nya träd, till exempel röd lönn, pelaravenbok, jättetuja.

Här kan du läsa mer om projektet för att bygga om Drottninggatan.

Uppdaterad: 11 januari 2023