Kommunen säljer mark för nya bostäder i Skiftinge

20 oktober 2022

Kommunen säljer en fastighet i Skiftinge. Budgivningen pågår fram till och med den 22 december, 2022.

Den aktuella fastigheten ligger belägen där Karl Hovbergsgatan möter Sommarvägen / Vårvägen i området Skiftinge, som är beläget strax norr om centrala Eskilstuna. Fastigheten har en yta om 2 992 kvadratmeter.

I den aktuella detaljplanen står att området ska användas för bostadsändamål och centrumändamål i varierad omfattning.

Budgivningen är öppen från 18 oktober 2022 till och med 22 december, 2022.

Mer information om platsen, hur budgivningen går till och vilka krav som är kopplade till försäljningen finns på Eskilstuna kommuns företagswebb.

Uppdaterad: 9 januari 2023